dimecres, 22 de desembre del 2021

Repte amb els deu poemes d'Estellés (30 preguntes)

Avui, per acomiadar el primer trimestre, hem fet un Kahoot a classe per tal de refrescar i posar a prova què sabem dels deu poemes d'Estellés seleccionats del seu Llibre de Meravelles: temes i figures retòriques principalment. L'alumnat que no haja pogut contestar-lo o que vulga revisar-lo de nou, disposarà de temps fins al diumenge nit, dia 26 de desembre, després del qual deixarà de funcionar l'enllaç. Indiqueu el vostre nom real i grup (-A, -B). No hi cal pin. Llegiu amb atenció preguntes i respostes.

Kahoot de 30 preguntes, 20 minuts (repte tancat)

- - - - 

P.S. Acabat el repte, si vols practicar més vegades aquest Kahoot pots fer-ho pel teu compte (no quedarà enregistrat el resultat, però te n'informarà quan acabes de contestar-lo). Clica ací: Kahoot Estellés.

dijous, 9 de desembre del 2021

Poemes d'Estellés enregistrats i comentats

 

Aquest podcast conté recitats els deu poemes d'Estellés que llegirem i comentarem a classe des del punt de vista de la temàtica, la toponímia i onomàstica, les figures retòriques i la mètrica. D'una banda s'hi troben els àudios dels poemes i de l'altra hi ha els comentaris de cada poema, extrets del llibre Els versos dels calaixos, de Ferran Carbó (PUV). Cal que ho escolteu tot almenys una vegada com si es tractara d'una classe virtual, i convé que prengueu nota dels temes explicats. Així ens endinsarem en el coneixement del Llibre de meravelles i visitarem la València de postguerra poetitzada pel nostre gran autor. 
- - - - - - - 
P.S. Recordeu descarregar-vos el pdf amb les contestacions de les preguntes sobre els poemes d'Estellés i el context de la seua obra. [Clica ací]

dilluns, 29 de novembre del 2021

150 mots d'un text d'opinió sociolingüístic

 6. PAU, juliol de 2018 (títol, procedència del text, activitat, conceptes sociolingüístics implicats) [pàg. 38]

 1. Fragment d’article d’investigació sociolingüística sense títol, de caràcter expositivoargumentatiu. Analitza l’ús del valencià pels tuitaires de la Marina Alta.

 2. TÖLKE, Vanessa (2015): «L’ús de les llengües minoritàries en les xarxes socials: el valencià en Twitter», Zeitschrift für Katalanistik, núm. 28, pp. 95–115.

 3. Les xarxes socials promouen o perjudiquen l’ús de les llengües minoritàries? Escriu un text de característiques tipològiques semblants al que has llegit exposant les raons que justifiquen la teua resposta a la pregunta plantejada. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts].

 4. Conceptes sociolingüístics: lleialtat lingüística, normalització lingüística, comunitat lingüística, llengua minoritzada, àmbits d’ús, actitud lingüística, conflicte lingüístic, superació de la diglòssia,...


Heus ací un text que podria servir de contestació a la proposta c)

 Una llengua minoritzada a les xarxes 

Vanessa Tölke analitza en la seua investigació l'ús del valencià a Twitter i conclou que s'equipara al d'altres llengües. Quan cita l'Eugeni Alemany en destaca la frase: "La normalització del valencià passa per les xarxes." Aquesta afirmació la compartisc plenament i en faré cinc cèntims tot seguit.

D'una banda, seria ben estrany que una comunitat lingüística com ara la valenciana haguera de fer servir el castellà com a llengua d'interposició en les xarxes, ja que apareixeríem davant el món com una cultura satèl·lit.

D'altra banda, una manera d'engegar el nostre "empoderament" lingüístic i superar la diglòssia individual i social seria la de mostrar una actitud lingüística positiva envers la llengua minoritzada estenent-ne l'ús als nous àmbits: cultura, multimèdia, xarxes socials. 

Indubtablement les xarxes són fòrums en què gent afí s'empodera compartint opinions, notícies i experiències enriquidores, i la llengua en què ho fan genera comunitat lingüística i prestigi per a la llengua i els parlants. En conclusió, les xarxes socials promouen l'ús de les llengües minoritàries i conviden a crear comunitat.  [171 mots]

Ara pots escoltar quatre articles de companys i companyes contestant la pregunta
- - - - - -
- - - - - - 

dijous, 25 de novembre del 2021

Escrivim textos expositivoargumentatius sobre la llengua

 

Usos conscients, inconscients
i simbòlics de les llengües
En principi serà la tipologia expositivoargumentativa la que comencem a treballar. Al dossier teniu sis models reproduïts dels exàmens de les PAU per tal d'acostar-nos a les diferents tipologies de textos que cal comentar i després emular. A banda dels narratius, hi trobareu la diversitat següent: articles d'opinió o columnes, fragments de llibres de caràcter assagístic sobre les llengües, cròniques, i poc més. I ara, per poder abordar-los a classe i practicar la redacció de la tipologia argumentativa, llistem els textos fornits al dossier amb informació complementària, que ens ajudarà a focalitzar tant els temes sociolingüístics que enclouen així com l'activitat concreta de redacció i tipologia textual que es demana en cada prova d'examen.

1. PAU, juny de 2021 (títol, procedència del text i activitat de redacció) [pàg. 21 del dossier]

 1. Sense títol (article d’opinió: text expositivoargumentatiu)

 2. Vicent RIERA I ESCRIVÀ, (https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/43449/per-que-els-professors-de-secundaria-es-jubilen-als-seixanta-anys, [12-3-2021])

 3. Explica quina és, en la teua opinió, la situació actual de l’ensenyament en Secundària a partir de les nocions i termes apareguts al text. (Extensió: 150 paraules aproximadament). [2 punts]

2. PAU, juny de 2020 (títol, procedència del text, activitat, conceptes sociolingüístics implicats) [pàg. 25]

 1. El Consell d'Europa alerta que el valencià es troba en una situació preocupant (crònica: text informatiu amb modalització valorativa, però no presenta tesi ni arguments)

 2. Diari Levante, Estrasburg / València 11/12/2019 (adaptació)

 3. Redacta un text en què valores la situació tractada en el text 2. Explica-hi alguna manera que cregues útil per a corregir-la. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]

 4. Conceptes sociolingüístics: política lingüística, planificació lingüística, llengües minoritzades, discriminació, substitució lingüística, àmbits d’ús, conflicte lingüístic, ...

3. PAU, setembre de 2020 (títol, procedència del text, activitat, conceptes sociolingüístics implicats) [pàg. 29]

 1. Xenofòbia lingüística (article d’opinió / columna)

 2. Rubio, Antoni, El Temps, 24/02/2020 (adaptació)

 3. Escriu un text de característiques semblants al de Rubio, sobretot quant al registre, a la tipologia i als recursos expressius, en què expliques una experiència lingüística semblant. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]

 4. Conceptes sociolingüístics: lleialtat lingüística, bilingüisme, diglòssia, comunitat lingüística, llengua minoritzada, discriminació lingüística, substitució lingüística, àmbits d’ús, submissió apresa, ...

4. PAU, juny de 2019 (títol, procedència del text, conceptes sociolingüístics implicats) [pàg. 42]

 1. Des del bressol, en valencià (crònica)

 2. Ciges, Teresa: Saó (30/10/2017)

 3. Redacta un text de característiques tipològiques semblants al de Teresa Ciges, en el qual expliques una campanya distinta però amb la mateixa finalitat. Recorda que has de posar un títol al text. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]

 4. Conceptes sociolingüístics: lleialtat lingüística, comunitat lingüística, llengua minoritzada, àmbits d’ús, política lingüística, planificació lingüística, actitud lingüística, bilingüisme,

5. PAU, juny de 2018 (títol, procedència del text, activitat, conceptes sociolingüístics implicats) [pàg. 34]

 1. Fragment de llibre assagístic / divulgació sociolingüística, sense títol (probable text expositivoargumentatiu. Tracta la desaparició de les llengües al món)

 2. TUSON, Jesús (2011): Quinze lliçons sobre el llenguatge (i algunes sortides de to). Barcelona, Ara Llibres, pp. 179-182.

 3. Escriu un text de característiques semblants al de Jesús Tuson, sobretot quant al registre, a la tipologia i als recursos expressius. Què li diries a una persona que et proposara que fos la teua llengua una de les que hauria de ser sacrificada en favor de la comunicació al món? (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]

 4. Conceptes sociolingüístics: lleialtat lingüística, prejudicis lingüístics, comunitat lingüística, llengua minoritzada, àmbits d’ús, política lingüística, planificació lingüística, actitud lingüística, bilingüisme,...

6. PAU, juliol de 2018 (títol, procedència del text, activitat, conceptes sociolingüístics implicats) [pàg. 38]

 1. Fragment d’article d’investigació sociolingüística sense títol, de caràcter expositivoargumentatiu. Analitza l’ús del valencià pels tuitaires de la Marina Alta.

 2. TÖLKE, Vanessa (2015): «L’ús de les llengües minoritàries en les xarxes socials: el valencià en Twitter», Zeitschrift für Katalanistik, núm. 28, pp. 95–115.

 3. Les xarxes socials promouen o perjudiquen l’ús de les llengües minoritàries? Escriu un text de característiques tipològiques semblants al que has llegit exposant les raons que justifiquen la teua resposta a la pregunta plantejada. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts].

 4. Conceptes sociolingüístics: lleialtat lingüística, normalització lingüística, comunitat lingüística, llengua minoritzada, àmbits d’ús, actitud lingüística, conflicte lingüístic, superació de la diglòssia,...

___________
___________

dimecres, 24 de novembre del 2021

4 relats curts en àudio basats en "Previnguda"

 

Ací podeu escoltar quatre relats breus escrits pels companys de 2n per tal de donar resposta a l'activitat "Escriu un text de característiques tipològiques semblants al de Lozano ['Previnguda'] en què s’explique alguna experiència d’un personatge caracteritzat per alguna obsessió o mania. Recorda que has de posar un títol al text. (Extensió: unes 150 paraules)." Aquests contes breus s'acosten molt bé al tema demanat i ens poden servir per ampliar estils i arguments en el futur. Enumerem els títols continguts en el podcast:

 1. Un viatge sense tornada
 2. Escac i mat
 3. Convivència neta
 4. La meua obsessió

dimarts, 23 de novembre del 2021

2a Avaluació: dates i activitats

 
Acabem d'iniciar la 2a avaluació, que passarà ben ràpidament en vint-i-quatre escasses hores lectives. El 9 de febrer acaba amb la junta d'avaluació. I des d'ara, què farem?

Hem decidit tancar la data dels dos exàmens previstos: divendres 28 de gener tindrem l'examen de Literatura sobre Estellés i Fuster, quatre preguntes a escollir-ne dues, i 2 punts de la nota trimestral; el divendres següent, 4 de febrer, hi haurà l'examen de comentari amb les preguntes que decidim uns dies abans i la producció d'un text narratiu breu o un d'argumentatiu al voltant dels usos lingüístics. Aquest examen valdrà 7 punts.

Com a treballs optatius per incrementar nota hem proposat tres activitats a escollir-ne només una: una biografia lingüística en àudio o vídeo (2-3 minuts); una entrada assagística sobre una paraula, a l'estil de Fuster (250 mots), o un videolit llegint un dels deu poemes d'Estellés, que es troben reproduïts al dossier.

Els continguts principals a revisar es basen en l'estudi de conceptes sociolingüístics.Veurem les característiques dels textos expositius, narratius i expositivoargumentatius. Practicarem la redacció d'alguns d'aquests responent preguntes dels exàmens PAU. Ens fixarem en les faltes habituals pròpies i n'elaborarem un llistat ampli amb les faltes ortogràfiques, morfosintàctiques i lèxiques que cometem. Aquesta activitat personal ens ajudarà a reduir bona cosa d'errades freqüents.

Abordarem l'oració complexa, coordinada i subordinada per a aprendre a distingir els tipus d'oració. La modalització i els recursos expressius tancaran els continguts teoricopràctics que repassarem. A banda, es troben els dos autors de Literatura que coneixerem fragmentàriament per mitjà de deu poemes i vuit entrades d'un diccionari amb caràcter especulatiu, molt personal. Aquesta és la previsió, si bé, allò que no tractem amb certa profunditat, haurem de reprendre-ho de nou a la tercera avaluació.

dimecres, 17 de novembre del 2021

Videolit de La plaça del Diamant, per Núria Jarén

Núria ens presenta aquest videolit que recrea un fragment molt emotiu de la novel·la de Rodoreda. Interpreta ella mateixa el paper de la vídua Colometa. Està molt aconseguit, com veureu. 

En l'avaluació següent, podreu també fer videolits de les lectures dels vuit poemes d'Estellés procedents del Llibre de meravelles. Així mateix, intentarem, si us motiva, crear un nou Diccionari per a ociosos col·lectiu, a l'estil de Fuster, dins de les activitats creatives. 

Fi de la primera avaluació. Ànims amb la segona. 

divendres, 5 de novembre del 2021

Errades detectades als vostres resums

 Les recomanacions següents es fonamenten en les errades detectades als vostres resums, específicament del text "El capità i jo". 

 1. Manteniu la mateixa persona gramatical del text original
 2. No copieu literalment oracions completes, es tracta de reduir-les
 3. Vigileu la possible interpretació errònia dels fets relatats
 4. Transformeu en estil indirecte els fragments dialogats
 5. Manteniu el mateix eix temporal del text (passat o present)
 6. Adapteu la "consecutio temporum" o relacions temporals dels verbs de passat quan els transformeu a l'estil indirecte: present passa a imperfet (canta > cantava), futur a condicional (anirà > aniria), present de subjuntiu a imperfet de subjuntiu (vull que sàpigues > volia que sabera), perfet perifràstic a plusquamperfet (vaig veure > havia vist), etc. Aquesta qüestió és més extensa d'exposar i dedicarem una sessió a practicar-la durant la 2a avaluació.
 7. Adaptar els díctics de lloc, temps i persona (està ací > estava allí; demà farem > l'endemà farien), etc. 

dimarts, 26 d’octubre del 2021

Tertúlies sobre La plaça del Diamant en directe

Podcasts de les tertúlies del dimecres, dia 27 d'octubre, al voltant de la novel·la La plaça del Diamant, en aquest canal (clica):

https://www.spreaker.com/show/2n-de-batxillerat-ies-ffig 

- - - - - -

PREGUNTES DE LA TERTÚLIA DE  LA PLAÇA DEL DIAMANT

1. Quin judici o opinió teniu sobre la novel·la de Rodoreda? (Es pregunta a diferents persones)

2. Indica quin és o quins són per a tu els temes principals de La Plaça del Diamant. Argumenta amb exemples de l'obra.

3. Com podem explicar el sentit final de l'obra? Creus que l'acabament resulta significatiu? Es tracta d'una obra optimista o és pessimista per la seua història tràgica?

4. Fem un retrat de Natàlia: aspecte físic, caràcter, personalitat, què pensa de la vida, com evoluciona amb el pas del temps... La consideres una dona simple?

5. S'afirma que Natàlia no se sent especialment atreta per la maternitat. Argumenta si ho trobes cert o fals.

6. Descriu els dos marits de Natàlia i parla de la influència en ella.

7. Quin personatge secundari consideres que és més important per a Natàlia, quin paper acompleix?

8. Quins valors atemporals reflecteix l'obra, que puguen ser vàlids en qualsevol país o cultura?

9. La novel·la està farcida de símbols, no sols els que hem estudiat i que són més evidents. N'has trobat algun altre? Exemple: "Quan vaig estar sola vaig mirar el cel i només era negre". Un altre: les diferents flors que hi apareixen.

10. Joan Triadú defineix la novel·la com la història d'una heroïna i el seu llenguatge. T'agrada l'estil lingüístic de la novel·la? Rodoreda ha encertat en la manera de contar la història al teu parer?

11. Quin regust (quina sensació) t'ha deixat la lectura de La plaça del Diamant?

12. Formula la teua pregunta i prepara la teua intervenció per contestar-la.

- - - - - -

dijous, 14 d’octubre del 2021

De nou amb els pronoms

 

Clica ACÍ per descarregar aquest quadre
Una de les dues preguntes de sintaxi a les proves PAU de Valencià tracta el reconeixement de la funció sintàctica dels pronoms, la identificació de l'antecedent i la substitució dels complements verbals (o el subjecte) per un d'aquests. L'altra pregunta es basa en el reconeixement de l'oració composta i la possible substitució de connectors, que veurem a la 2a avaluació.

Els anys anteriors heu treballat amb major o menor grau d'èxit en la substitució pronominal d'una o dues combinacions. A 1r de Batxillerat vam practicar-la i ara és el torn d'aconseguir-ne un bon domini. Ara bé, abans que res hem de controlar si reconeixem els complements verbals dins l'oració a fi de substituir-los correctament pel pronom corresponent. A tal fi, la classe d'avui consistirà a contestar amb els vostres mòbils dos kahoots després de revisar els complements verbals i els tipus de pronoms que trobeu a la graella del costat.

Els kahoots són dos "challenges": desafiaments o reptes que es tancaran la nit del divendres.

El primer kahoot consisteix en 30 preguntes de 20 segons per saber si reconeixes amb facilitat els tipus de complements del verb de les oracions. Aquesta prova l'hauries de superar sense gaire dificultats en 15 minuts. En superar-la, passa al segon kahoot: Coneixements previs sobre la substitució de complements per pronoms i la funció sintàctica d'aquests. Encara que ja vas practicar-ho el curs passat, es possible que te'n queden dubtes. Per això, la setmana pròxima farem un bany de teoria i exercicis que tens al dossier i que pots, també, veure des d'ací en pantalla: Teoria i exercicis de pronoms (clica). 

Com a exercicis d'ampliació, utilitzarem aquests dos enllaços:


Agafa ara el teu telèfon mòbil, clica als enllaços, anota el teu nom i contesta aquests dos reptes amb el fi d'avaluar-te les dificultats o les fortaleses que tens en sintaxi bàsica i en la substitució de pronoms. Qualsevol dubte, anota'l per tal de resoldre'l a classe els dies propers. La setmana pròxima tractarem de nou els pronoms.

dijous, 7 d’octubre del 2021

La plaça del Diamant: activitats

L'obra a llegir de la primera avaluació és la novel·la La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. Al llarg de la setmana l'hem presentada amb un power point i hem vist un fragment d'entrevista a l'autora realitzada en castellà a les primeries dels 80. Sobre aquest relat farem tres activitats que detallem a continuació.

 • Entre el 30 de setembre i el 26 d'octubre presentareu escrit a mà o enviat per mail al professor (verbascripta@gmail.com) un comentari d'un fragment de capítol de l'obra semblant al model enllaçat (però més breu ja que no contindrà alguns dels punts que enunciem) ací.
 • El títol serà: Comentari d'un fragment del capítol (?) de La plaça del Diamant
 • Quin és el tema del fragment?
 • Quin és l'espai i el temps en què s'enquadra l'acció del fragment?
 • Resumeix el fragment en un màxim de 60-80 mots.
 • Quin tipus de narrador utilitza Rodoreda en la novel·la?
 • Escull què analitzaràs en vora quatre línies: un element simbòlic que apareix al fragment o bé un dels personatges del fragment.
 • Fes una breu conclusió del comentari: "Rodoreda ens mostra en aquest fragment..."
 • Es recomana fer el comentari amb una extensió entre les 200 i les 240 paraules (20-25 línies manuscrites, per exemple).
 • Farem una tertúlia sobre l'obra allà pel 22 d'octubre.
 • Acabarem amb un control de lectura amb quatre preguntes de contestació breu (60-90 mots per resposta) el dia 26 d'octubre:
  1. Dos preguntes per situar dos fragments de l'obra en la història i en l'època.
  2. Una pregunta sobre personatges o símbols que apareixen al fragment.
  3. Una pregunta de contextualització de l'obra que podeu trobar al pdf enllaçat.
- - - - - - - -
>>Enllaç al podcast de 28 minuts: Tertúlia de 2n Bat-A sobre la Plaça del Diamant (2019)
- - - - - - - - 

dimarts, 21 de setembre del 2021

Primeres activitats del curs: la fonètica

 Després de la prova inicial i mentre esperem l'arribada del dossier enquadernat (consultable ja en pdf des d'aquest blog), encetarem els primers continguts del comentari de text amb el tema de la fonètica.

Com vos he comentat, la pregunta de la prova PAU val un punt, es formula amb quatre mots o sintagmes per a decidir si un mot conté vocals (e,o) tòniques obertes o tancades, si una consonant es realitza sorda o sonora i, finalment, si en la unió de dues paraules una vocal s'elideix o no s'elideix. Vegeu-ne l'exemple:


Les pròximes sessions revisarem les regles de pronúncia de la e/o obertes, el quadre dels sons consonàntics i els casos de sonorització de consonants i d'emmudiment de vocals inicials o finals. Tot està en aquest pdf de set pàgines amb teoria i exercicis que podeu descarregar-vos per treballar-lo (FONÈTICA). A més, si després de fer els exercicis voleu autocorregir-vos, us enllacem amb el pdf de les (SOLUCIONS). 

Quadre dels sons consonàntics valencians


dimecres, 5 de maig del 2021

Treballs guanyadors als Premis Literaris de l'Institut

Des de fa vint-i-vuit anys el Departament de Valencià commemora la data del 25 d’abril amb els Premis Literaris Francesc Ferrer i Guàrdia. Amb aquests s’ha buscat potenciar la llengua i la cultura des de la creació literària. I és que creiem que la formació al llarg de la vida, no sols l'acadèmica, enclou també l’apreciació del fet literari en els diferents gèneres.   

Enguany us podem ensenyar amb orgull els treballs literaris premiats, que són una mostra del conjunt d’obres presentades: tres poemaris, tres relats i un assaig breu, a més de la ressenya a l’estil dels booktubers, que es troba penjada a YouTube. Quan els llegireu, hi veureu el bagatge que tenen els autors i les autores com a bons lectors, la recerca d’estil propi, la maduresa dels temes i el seu tractament. 

El professorat del Departament agraeix a l’alumnat la seua participació, amb la qual mantenim vius els Premis Literaris, la llengua i la cultura del país. Finalment, donem l’enhorabona a les vuit xiques i xics guanyadors, els encoratgem a continuar escrivint i us convidem a llegir i gaudir les petites grans obres d’aquest recull.

- - - - -
NOTA: Descarrega't el quadernet dels treballs guanyadors clicant ACÍ.
- - - - -

dimarts, 20 d’abril del 2021

Repassem l'oració composta

 Reprenem els exercicis de l'oració composta elaborats en formularis de Google per tal de revisar el grau de reconeixement que cadascú té de les oracions coordinades, les subordinades substantives, adjectives i adverbials. El curs passat les vam treballar amb formularis autocorrectius en línia i ara deixem novament aquells enllaços amb un de nou per dedicar una hora al repàs. 

Contesteu-los i pregunteu dubtes mentre els empleneu. Hi quedarà registre de la vostra participació. En acabar cada qüestionari, rebreu feed-back d'errades i puntuació obtinguda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Et pots descarregar en pdf tres esquemes de les oracions compostes. Tingues en compte que la classificació separada de les subordinades causatives i adverbials, nosaltres l'hem vista unida en adverbials i en són 9 tipus: la consecutiva intensa i la consecutiva formen part del mateix tipus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dimecres, 20 de gener del 2021

Comentari del poema "Un entre tants"

Comentari complet del poema d'Estellés "Un entre tants": tema, altres temes del poemari, mètrica, altres mètriques, figures retòriques i altres recursos poètics del poemari.

El tema del poema és l’assumpció del jo poètic de la seua pertinença a una col·lectivitat. Escriurà des del poble, i no únicament per al poble, com faran altres poetes del corrent realista. Estellés procedeix del carrer, forma part de la gent, n’és part indestriable, n’és «un entre tants». Aquesta frase, òbviament associada a una idea que té el poeta sobre ell mateix, es convertirà en un leitmotiv al llarg de la secció, ja que la recupera en altres tres poemes.

Altres temes del poemari: l’amor apassionat i salvatge que perviu en el temps; la duresa de la vida de postguerra, especialment per als vençuts i per als més vulnerables; el record de la sensualitat d’una jove i del desig que li provocava, etc.

Pel que fa a la mètrica, el poema està format per 21 versos. Alternen els decasíl·labs amb cesura a la quarta síl·laba (4 + 6) i els tetrasíl·labs. Aquests últims sempre corresponen a la mateixa frase « un entre tants», que també es correspon amb el primer hemistiqui de tots els versos de deu síl·labes. La rima és la repetició de sons al final dels versos per a remarcar estèticament el final del vers, i organitza les formes estròfiques. Ací trobem repeticions constants de la frase que hem esmentat («un entre tants») en els versos 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20 i 21. Els versos decasíl·labs s’agrupen de tres en tres, amb una rima consonant, és a dir, amb coincidència dels sons vocàlics i consonàntics a partir de l’última síl·laba accentuada: callen-treballen-badallen, gemeguen-s’ofeguen-preguen, callen-tallen-callen. Aquest poema no s’estructura en cap estrofa definida, però hi trobem unes pautes organitzatives que ens ajuden a explicar més coherentment el seu significat. Podem distribuir els versos en tres grups, formats cada un per set versos. Es repeteix la mateixa organització: tres decasíl·labs i quatre tetrasíl·labs (10-4-10-4-10- 4-4).

Les altres mètriques del poemari són els versos alexandrins dodecasil·làbics amb cesura en la sisena síl·laba, i els versos octosil·làbics.

Els recursos literaris usats per l’autor en aquesta composició estan centrats en l’abús de la repetició d'estructures sintàctiques i mots. Li serveixen per a vertebrar i construir sòlidament el poema. L’anàfora i el paral·lelisme sintàctic («Un entre tants com esperen, treballen/ Un entre tants com esperen badallen») són els més presents, sense oblidar les repeticions lèxiques dels mots clau del poema: esperar i callar. L’asíndeton també s’emprarà per a trencar la lògica expressiva, per a agilitzar la dicció poètica i per a destacar els verbs que finalitzen molts dels versos («esperen, barallen»).

Altres recursos freqüents d'Estellés són: la hipèrbole o exageració, la metàfora, la metonímia i els encavallaments (sintagmes o oracions interrompudes en un vers i continuades al vers següent).

- - - - -

 TASCA DE LA SETMANA (25-31 gener) per a 2n B 

 Aquest és un model de comentari que haureu d'imitar amb els altres nou poemes d'Estellés que queden. Practiqueu el comentari elaborant-ne un i publicant-lo al portafoli a partir d'aquesta setmana quan tingueu un moment. Podeu extraure tota la informació del comentari en els apunts d'Estellés que us vaig repartir, i que podeu també descarregar des d'ací (ESTELLÉS). Us propose de repartir els poemes restants per a comentar-los seguint el mateix esquema exposat a l'inici d'aquest post. Comenteu-los individualment i els publiqueu en dues setmanes màxim.

 1. "No escric èglogues": Alicia i Youssef
 2. "Demà serà una cançó": Gonzalo i Guillem
 3. "Els amants": Helena i Gala
 4. "L'estampeta": Alma i Lucía
 5. "Cant de Vicent": Alexandre i Andreas
 6. "Temps": Pablo i Manel
 7. "Ací": Enric i Andrea
 8. "Per exemple": Oana i Julio
 9. "Assumiràs la veu d'un poble": Juan i Júlia
 10. David i Eliana: "Cant de Vicent"
 11. Kush i Eloi: "Per exemple"
 12. Sergio: "Assumiràs la veu d'un poble"

La manera de preparar les preguntes d'Estellés per al control i el selectiu és la de sempre. Si mireu als apunts de les preguntes del selectiu sobre Estellés, des de la pàgina 6, a partir de la pregunta 1.05 es troben les preguntes de contextualització. Cal que vos resumiu en 80-90 mots les contestacions. En total han de ser-ne 8, ja que podeu prescindir-ne de l'última. Aquesta seria la tasca a fer aquesta setmana del 25 al 31 de gener. Bona feina, 2n B!!!

dimarts, 19 de gener del 2021

Les subordinades substantives i les funcions sintàctiques que fan


Com deus saber, una subordinada substantiva f
a les funcions que pot realitzar un nom comú a l'oració: subjecte, complement directe, indirecte, etc. Apareixen de quatre formes distintes, però això no determina la funció sintàctica que fan. Les quatre formes són:

 1. Introduïdes per la conjunció completiva QUE o SI: Sé que vindràs; no sé si vindràs

 2. En un infinitiu que té el mateix subjecte que l'oració principal: Vull cantar

 3. Introduïdes per un pronom interrogatiu (què, quan, com, on, per què, etc.): Dis-me on està

 4. Introduïdes pel pronom relatiu QUE, QUI, sense antecedent: Qui t'ho ha dit no té ni idea

Si el teu dubte és identificar la funció sintàctica que fa una substantiva, veurem ara la manera de detectar-la, siga la forma que siga com aparega.

SUBJECTE O COMPLEMENT DIRECTE

Es presenten les dues funcions sintàctiques de la mateixa manera. Ambdues funcions podrien ser substituïdes pel demostratiu AIXÒ. Per a diferenciar-les sintàcticament hem de substituir ara la subordinada pel pronom feble HO. Si és possible la substitució, estem davant una substantiva de complement directe (CD). Exemples per a provar-ho:

 1. Vull que vingues;

 2. pots cantar?;

 3. no sabem si vindrà;

 4. li vaig preguntar com havia de fer-ho;

 5. m'agrada molt llegir;

 6. m'interessa que m'ho digues.

Com es pot comprovar, tant les completives amb les conjuncions "que, si", o el pronom interrogatiu indirecte "com" i els infinitius subratllats, són subordinades substantives i les podem substituir per AIXÒ. Substituir-les per AIXÒ ens posa en la pista que poden ser de subjecte o de CD. La segona comprovació és vore quines podem substituir pel pronom HO. Les quatre primeres subordinades: ho vull; ho pots?, no ho sabem, li ho vaig preguntar, són correctes. Les dos darreres: *m'ho agrada molt, *m'ho interessa, no són correctes. Per tant, "que vingues", "cantar", "si vindrà" i "com havia de fer-ho" són substantives de CD i les dues darreres són de subjecte.

Hi ha també substantives creades amb relatius sense antecedent que poden fer la funció sintàctica de subjecte: qui no ho entenga, que pregunte; o bé de CD: he vist el/allò que em vas dir (ho he vist). Una manera de saber-ne la funció és buscar el subjecte del verb principal. En la primera, el verb "pregunte" té com a subjecte la substantiva "qui no ho entenga", mentre que en la segona, el subjecte elidit és "jo", i la substantiva fa de CD, també substituïble pel pronom HO.

COMPLEMENT INDIRECTE

Les substantives de complement indirecte (CI) es manifesten només amb els pronoms relatius QUI, QUE, sense antecedent, ja que es refereixen a una o més persones a les quals va destinada l'acció del verb principal, però estes persones també fan una acció en la subordinada. La substantiva de CI pot portar un article o un demostratiu davant i sempre té davant les preposicions A o PER A (com en el CI de l'oració simple). Exemples:

-Explicaré de nou les substantives a qui no les haja entés

-Als que no vinguen a classe els posarem falta

-Per als que no estigueren a classe ahir, ho tornaré a dir

ATRIBUT

Les oracions subordinades substantives d'atribut fan la funció d'un atribut, o siga, comencen normalment amb la conjunció QUE o un verb en infinitiu darrere d'un verb copulatiu (ser, estar, semblar). Exemples:

-La idea és que calles, (=el teu silenci, equivalent a un atribut ja que va darrere de ser)

-La meua voluntat és acabar ràpidament, (=l'acabament, el final ràpid, equivalent a un atribut ja que va darrere de ser)

-Manel semblava que mossegava (=mossegador, rabiós, equivalent a un atribut)

-Pepa estava que treia foc pels queixals (=enfadada)

COMPLEMENT DEL NOM

Les substantives de complement del nom (CN) van darrere d'un nom per a complementar-lo. Normalment s'inicien amb QUE (o amb una preposició + infinitiu). Exemples:

-Tinc el pressentiment que no m'has escoltat; tinc el pressentiment de no ser escoltat;

-Té la seguretat que tot anirà molt bé; té la seguretat de fer-ho bé;  

COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL

El complement de règim verbal és crea a partir dels verbs que necessiten una preposició obligatòria: exposar-se a, oblidar-se de, somiar amb, etc.

Les substantives de CRV s'inicien amb QUE però no porten la preposició obligatòria que hauria de portar el verb, ja que "cauen" davant QUE, en canvi, si va un infinitiu, sí que conserva la preposició. Exemples:

-S'exposa (a) que li ho furten tot; s'exposa a perdre les claus;

-M'he oblidat (de) que havia d'agafar els llibres; m'he oblidat d'agafar els llibres;