Dialectologia

La variació diatòpica de la llengua
Graella de les principals característiques dialectals i textos escrits per treballar-ne la caracterització.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

També podem revisar les principals característiques dialectals de la llengua per mitjà d'un vídeo i dos àudios. El concepte de dialecte es defineix com la varietat de la llengua parlada en una determinada àrea geogràfica. Totes les llengües presenten variacions geogràfiques i els usuaris competents d'una llengua  concreta estan més familiaritzats amb les diferències dialectals de tal manera que poden detectar la procedència d'un parlant per la melodia, per la fonètica (sons vocàlics i consonàntics diferents a l'estàndard regional), per la morfosintaxi (maneres diferents de conjugar els verbs, d'usar els pronoms i els articles, per exemple) i pel lèxic (els geosinònims o noms diferents que presenta un terme en altres dialectes -eixir/sortir, mirall/espill). La dinàmica que portarem a classe serà, si fa no fa, així.

Es repartiran aquests fulls que caracteritzen els dialectes geogràficsAquest és un altre document en DRIVE que aprofundeix en els subdialectes valencians. Així podem revisar les variacions fonètiques, morfosintàctiques i lèxiques. Després veurem el vídeo incrustat d'11 minuts on tres dones procedents de la Vila Joiosa, Lleida i Mallorca, i tres homes del Rosselló, Vic i l'Alguer ens presenten les sis varietats principals del català: el valencià, el nord-occidental i el balear, el rossellonés, el català central i l'alguerés respectivament. Per mitjà de les dues frases següents es pot veure la variació fonètica (la pronunciació) dels nostres dialectes: "Compraré peres" i "Sense vent no podria pujar". Quant a les diferències morfosintàctiques, el vídeo en presenta dues: la forma de l'article (es, el, lo) i els diferents morfemes de la 1a persona del singular del present en els verbs de la 1a conjugació (parli, parlu, parlo, parle, parl) i la del plural (brindam, brindem). Quant al lèxic, hi ha sis mots corrents que són esmentats en les diferents formes com es diuen en cada àrea. Estigueu atents al vídeo i anoteu els exemples donats. Per acabar, caldrà fixar-se en els conceptes de dialecte constitutiu i consecutiu, així com el d'isoglossa per a entendre com els lingüistes fan les catalogacions de les llengües i les varietats dialectals.


En acabant, el vostre professor us proposarà que escolteu aquestes dues gravacions --una o dues vegades, segons les necessitats-- ja siga a l'aula o a casa amb l'ordinador, i haureu de completar les graelles que s'enllacen. A classe es posaran en comú els resultats.
  • Activitat 1. Descarrega't la graella que enllacem per a anotar les teues respostes en cada columna; després escolta  tantes vegades com ho necessites els 17 textos orals expressats en llengües foranes o varietats geogràfiques i completa la fitxa amb alguna característica dialectal escoltada. 
  • Activitat 2. Descarrega't la graella enllaçada i completa la fitxa amb les característiques que es demanen en cada columna. Són 13 textos orals per a analitzar-ne simultàniament les varietats dialectals i els registres orals de les diferents intervencions. Al darrer àudio s'ha d'esmentar també una nova varietat en joc. De quina es tracta?
- - - - - - - 
Escolta una bonica cançó algueresa en el català d'Alguer, composta pel cantautor Pino Piras. Pots trobar la lletra original a l'enllaç. Així coneixeràs un poc millor el dialecte més oriental de la llengua.
- - - - - - -

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa ací la teua aportació. Signa amb el teu nom.