dissabte, 28 de març del 2020

Nous qüestionaris de sintaxi autocorrectius

Us proposem que repasseu la sintaxi estudiada completant els qüestionaris autocorrectius que hem elaborat. Quan acabeu us apareixeran encerts i errors amb la puntuació obtinguda. Alguns contenen explicacions teòriques que us apareixen després d'enviar-los. Feu-los aquests dies d'abril. Estaran disponibles sempre per tal que pugueu repassar i contestar-los les voltes que necessiteu. Ah, el professorat rebem la vostra puntuació. La participació es té en compte. Bon repàs.

1.>Sintaxi per a practicar i obtenir feed-back de les respostes encertades i equivocades.(50 punts)

Seguiu amb aquests altres, també elaborats per a vosaltres, a fi que el professorat puguem veure la vostra evolució:

2.>La sintaxi en textos curts: exercici 1. (20 punts)
3.>La sintaxi en textos curts: exercici 2. (12 punts) 
4.>Tradueix aquestes deu oracions compostes al valencià. (10 punts)
5.>Controla't la sintaxi amb aquestes 20 oracions. (20 punts)

- - - - - -

dijous, 26 de març del 2020

Conferència de Sociolingüística i contestació d'una pregunta al portafoli (2n Bat-A)

Us propose de fer la següent activitat que va quedar en suspens els darrers dies de classe i que la van desplegar tan sols dues companyes del grup A. Per a aquestes que la van fer vull demanar-los que vegen el vídeo també. Per a la resta, gairebé tothom, seguiu les instruccions. Reprenc aquesta activitat perquè la considere valuosa per reforçar alguns aspectes de Sociolingüística en els quals no hem aprofundit.

Llegiu el text de Tuson de la pàg. 22 del dossier (opció B de l'examen de les PAU de 2018), i feu una pluja d'idees sobre els arguments possibles a emprar en l'activitat de redacció-imitació del text mirant el vídeo i llegint la declaració:

-Escoltar la conferència en vídeo de Carme Junyent incrustada baix (17 minuts)
-Llegir almenys els articles 2 i 3 de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics.

Amb aquest material preelaborat per vosaltres podreu redactar i publicar al portafoli els pròxims dies la pregunta següent sol·licitada a l'examen de selectiu.

La pregunta 3b) de l'apartat d'expressió i reflexió crítica demana escriure un text de 150 mots de tipologia i recursos expressius semblants en qué es conteste açò: Què li demanaries a una persona que et proposara que fos la teua llengua una de les que hauria de ser sacrificada en favor de la comunicació al món?

A classe, us comentava que una manera de posar-se a redactar seria introduir el tema que abordareu replegant les idees del paràgraf segon de Tuson: "Es fan afirmacions simplistes sobre el nombre excessiu de llengües del món, la incomunicació a què ens condemnen o la despesa econòmica de la diversitat..." A partir d'ací, podeu exposar una tesi i marcar els arguments contraris extrets de la vostra lectura i visió del vídeo; també podeu deixar la tesi per al final, que siga una conclusió derivada dels vostres arguments. Quan tingueu el text fet (150 mots o poc més), publiqueu-lo al portafoli (fins dimarts pròxim, si és possible).

Demà divendres us contaré a l'espai de comentaris de cada escrit, com us ha eixit el text de Sirera sobre El Verí del Teatre. La professora Isabel Payà i jo mateix estem elaborant les preguntes restants i les compartirem amb vosaltres més endavant.

Espere que us trobeu bé i que, malgrat la reclusió, sigueu optimistes, estigueu motivats i no abandoneu el treball. Deveu estar informats que s'han ajornat les dates del selectiu i això implica que es contempla tenir un nombre de classes presencials mínim per tal que no us perjudique gaire. Però malgrat tot, hem de continuar pensant a fer faena ininterrompuda, si bé, sense agobiar-se. S'accepten suggeriments i dubtes, ja siga a l'espai de comentaris d'aquesta entrada o bé per mail privat al meu correu verbascripta@gmail.com. Que estigueu bé.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MATERIAL DE CONSULTA PER A ELABORAR ELS ARGUMENTS (Declaració i vídeo):

-Declaració Universal de Drets Lingüístics (pdf 15 fulls; llegir almenys els articles 2 i 3)
dilluns, 9 de març del 2020

Comentari de Sociolingüística (2n Bat-A)

L'activitat de classe de l'11 de març va consistir a llegir el text de Tuson de la pàg. 22 del dossier (opció B de l'examen de les PAU de 2018), i fer una pluja d'idees sobre els arguments possibles a emprar en l'activitat de redacció.

A la pregunta 3b) de l'apartat d'expressió i reflexió crítica es demana d'escriure un text de 150 mots de tipologia i recursos expressius semblants en qué es conteste açò: Què li demanaries a una persona que et proposara que fos la teua llengua una de les que hauria de ser sacrificada en favor de la comunicació al món?

Al document enllaçat podem trobar també alguns arguments per a redactar la nostra contestació.

-Declaració Universal de Drets Lingüístics (pdf 15 fulls) (2a versió en pdf, 76 fulls)

- - - -
P.S.Aquesta activitat només l'han contestada dues persones. Per això us propose al post següent que la realitzeu tota la classe de 2n A i us en done pautes d'elaboració.