dimarts, 21 de setembre de 2021

Primeres activitats del curs: la fonètica

 Després de la prova inicial i mentre esperem l'arribada del dossier enquadernat (consultable ja en pdf des d'aquest blog), encetarem els primers continguts del comentari de text amb el tema de la fonètica.

Com vos he comentat, la pregunta de la prova PAU val un punt, es formula amb quatre mots o sintagmes per a decidir si un mot conté vocals (e,o) tòniques obertes o tancades, si una consonant es realitza sorda o sonora i, finalment, si en la unió de dues paraules una vocal s'elideix o no s'elideix. Vegeu-ne l'exemple:


Les pròximes sessions revisarem les regles de pronúncia de la e/o obertes, el quadre dels sons consonàntics i els casos de sonorització de consonants i d'emmudiment de vocals inicials o finals. Tot està en aquest pdf de set pàgines amb teoria i exercicis que podeu descarregar-vos per treballar-lo (FONÈTICA). A més, si després de fer els exercicis voleu autocorregir-vos, us enllacem amb el pdf de les (SOLUCIONS). 

Quadre dels sons consonàntics valencians


dimecres, 5 de maig de 2021

Treballs guanyadors als Premis Literaris de l'Institut

Des de fa vint-i-vuit anys el Departament de Valencià commemora la data del 25 d’abril amb els Premis Literaris Francesc Ferrer i Guàrdia. Amb aquests s’ha buscat potenciar la llengua i la cultura des de la creació literària. I és que creiem que la formació al llarg de la vida, no sols l'acadèmica, enclou també l’apreciació del fet literari en els diferents gèneres.   

Enguany us podem ensenyar amb orgull els treballs literaris premiats, que són una mostra del conjunt d’obres presentades: tres poemaris, tres relats i un assaig breu, a més de la ressenya a l’estil dels booktubers, que es troba penjada a YouTube. Quan els llegireu, hi veureu el bagatge que tenen els autors i les autores com a bons lectors, la recerca d’estil propi, la maduresa dels temes i el seu tractament. 

El professorat del Departament agraeix a l’alumnat la seua participació, amb la qual mantenim vius els Premis Literaris, la llengua i la cultura del país. Finalment, donem l’enhorabona a les vuit xiques i xics guanyadors, els encoratgem a continuar escrivint i us convidem a llegir i gaudir les petites grans obres d’aquest recull.

- - - - -
NOTA: Descarrega't el quadernet dels treballs guanyadors clicant ACÍ.
- - - - -

dimarts, 20 d’abril de 2021

Repassem l'oració composta

 Reprenem els exercicis de l'oració composta elaborats en formularis de Google per tal de revisar el grau de reconeixement que cadascú té de les oracions coordinades, les subordinades substantives, adjectives i adverbials. El curs passat les vam treballar amb formularis autocorrectius en línia i ara deixem novament aquells enllaços amb un de nou per dedicar una hora al repàs. 

Contesteu-los i pregunteu dubtes mentre els empleneu. Hi quedarà registre de la vostra participació. En acabar cada qüestionari, rebreu feed-back d'errades i puntuació obtinguda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Et pots descarregar en pdf tres esquemes de les oracions compostes. Tingues en compte que la classificació separada de les subordinades causatives i adverbials, nosaltres l'hem vista unida en adverbials i en són 9 tipus: la consecutiva intensa i la consecutiva formen part del mateix tipus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dimecres, 20 de gener de 2021

Comentari del poema "Un entre tants"

Comentari complet del poema d'Estellés "Un entre tants": tema, altres temes del poemari, mètrica, altres mètriques, figures retòriques i altres recursos poètics del poemari.

El tema del poema és l’assumpció del jo poètic de la seua pertinença a una col·lectivitat. Escriurà des del poble, i no únicament per al poble, com faran altres poetes del corrent realista. Estellés procedeix del carrer, forma part de la gent, n’és part indestriable, n’és «un entre tants». Aquesta frase, òbviament associada a una idea que té el poeta sobre ell mateix, es convertirà en un leitmotiv al llarg de la secció, ja que la recupera en altres tres poemes.

Altres temes del poemari: l’amor apassionat i salvatge que perviu en el temps; la duresa de la vida de postguerra, especialment per als vençuts i per als més vulnerables; el record de la sensualitat d’una jove i del desig que li provocava, etc.

Pel que fa a la mètrica, el poema està format per 21 versos. Alternen els decasíl·labs amb cesura a la quarta síl·laba (4 + 6) i els tetrasíl·labs. Aquests últims sempre corresponen a la mateixa frase « un entre tants», que també es correspon amb el primer hemistiqui de tots els versos de deu síl·labes. La rima és la repetició de sons al final dels versos per a remarcar estèticament el final del vers, i organitza les formes estròfiques. Ací trobem repeticions constants de la frase que hem esmentat («un entre tants») en els versos 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20 i 21. Els versos decasíl·labs s’agrupen de tres en tres, amb una rima consonant, és a dir, amb coincidència dels sons vocàlics i consonàntics a partir de l’última síl·laba accentuada: callen-treballen-badallen, gemeguen-s’ofeguen-preguen, callen-tallen-callen. Aquest poema no s’estructura en cap estrofa definida, però hi trobem unes pautes organitzatives que ens ajuden a explicar més coherentment el seu significat. Podem distribuir els versos en tres grups, formats cada un per set versos. Es repeteix la mateixa organització: tres decasíl·labs i quatre tetrasíl·labs (10-4-10-4-10- 4-4).

Les altres mètriques del poemari són els versos alexandrins dodecasil·làbics amb cesura en la sisena síl·laba, i els versos octosil·làbics.

Els recursos literaris usats per l’autor en aquesta composició estan centrats en l’abús de la repetició d'estructures sintàctiques i mots. Li serveixen per a vertebrar i construir sòlidament el poema. L’anàfora i el paral·lelisme sintàctic («Un entre tants com esperen, treballen/ Un entre tants com esperen badallen») són els més presents, sense oblidar les repeticions lèxiques dels mots clau del poema: esperar i callar. L’asíndeton també s’emprarà per a trencar la lògica expressiva, per a agilitzar la dicció poètica i per a destacar els verbs que finalitzen molts dels versos («esperen, barallen»).

Altres recursos freqüents d'Estellés són: la hipèrbole o exageració, la metàfora, la metonímia i els encavallaments (sintagmes o oracions interrompudes en un vers i continuades al vers següent).

- - - - -

 TASCA DE LA SETMANA (25-31 gener) per a 2n B 

 Aquest és un model de comentari que haureu d'imitar amb els altres nou poemes d'Estellés que queden. Practiqueu el comentari elaborant-ne un i publicant-lo al portafoli a partir d'aquesta setmana quan tingueu un moment. Podeu extraure tota la informació del comentari en els apunts d'Estellés que us vaig repartir, i que podeu també descarregar des d'ací (ESTELLÉS). Us propose de repartir els poemes restants per a comentar-los seguint el mateix esquema exposat a l'inici d'aquest post. Comenteu-los individualment i els publiqueu en dues setmanes màxim.

 1. "No escric èglogues": Alicia i Youssef
 2. "Demà serà una cançó": Gonzalo i Guillem
 3. "Els amants": Helena i Gala
 4. "L'estampeta": Alma i Lucía
 5. "Cant de Vicent": Alexandre i Andreas
 6. "Temps": Pablo i Manel
 7. "Ací": Enric i Andrea
 8. "Per exemple": Oana i Julio
 9. "Assumiràs la veu d'un poble": Juan i Júlia
 10. David i Eliana: "Cant de Vicent"
 11. Kush i Eloi: "Per exemple"
 12. Sergio: "Assumiràs la veu d'un poble"

La manera de preparar les preguntes d'Estellés per al control i el selectiu és la de sempre. Si mireu als apunts de les preguntes del selectiu sobre Estellés, des de la pàgina 6, a partir de la pregunta 1.05 es troben les preguntes de contextualització. Cal que vos resumiu en 80-90 mots les contestacions. En total han de ser-ne 8, ja que podeu prescindir-ne de l'última. Aquesta seria la tasca a fer aquesta setmana del 25 al 31 de gener. Bona feina, 2n B!!!