dijous, 22 de setembre del 2022

Seguim amb la fonètica

 Des d'aquesta setmana revisarem la fonètica, les tres preguntes que poden caure a l'examen: e/o tònica oberta o tancada; consonant sonora o sorda; elisió (emmudiment) de la e/a final o inicial de paraula, o no elisió.

Al dossier d'enguany, teoria i pràctica es troben a partir de la pàgina 99. També us podeu descarregar ací la fitxa completa de fonètica: Fitxa (clica per descarregar) i l'exercici de repàs (fitxa). La solució dels exercicis de la primera fitxa la podeu descarregar des d'ací (contestació), per tal d'autocorregir-vos.

A la barra lateral d'aquest blog trobareu més exercicis de repàs de la fonètica per exercitar-vos: Exercicis de repàs i solucions, i Kahoot, i aquesta entrada de blog: Repassa la fonètica (clica)

No deixeu d'estudiar la teoria dels primers fulls i contestar els tres restants durant la setmana final de setembre. Evidentment, tots els dubtes sorgits s'explicaran a classe en arribar el nou professor o professora. Bona feina!

diumenge, 18 de setembre del 2022

Últim curs de 2n Bat. "Tot és camí, des d'ara".

Sabeu que formeu part de l'última promoció amb currículum i proves PAU tal i com s'han desenrotllat aquests anys. Per fortuna, amb el nostre dossier, el complement de la Literatura que apareix en aquest blog i, finalment, amb alguns exercicis complementaris enllaçats, podem marcar la ruta a seguir per realitzar un aprenentatge tranquil i autònom dels continguts i les habilitats requerides per a superar el curs i arribar ben preparats a les proves de juny-2023 en la Universitat. 

En les primeres sessions de classe, a més de presentar aquest blog portafoli i els tipus de preguntes que poden caure a les proves, hem començat a practicar, ----que atrevits!--, amb el model d'examen de les PAU de juny passat. A més de repartir-lo a classe, us n'enllacem ací la prova i la clau de correcció per treballar-lo a l'aula. 

Us desitgem un bon curs, treball i constància. Ànims.

>>>Examen PAU de Valencià (juny 2022)

>>>Solucionari de la prova

dissabte, 28 de maig del 2022

Repassa la fonètica amb un nou exercici

 En aquest enllaç a Formularis de Google tens un exercici de fonètica nou per posar-te a prova, Les 35 paraules s'extrauen de dos textos coneguts. En acabar-lo i enviar-lo comprovaràs encerts i errades que t'ajudaran a repassar.

Aviat trobaràs ací un nou qüestionari basat exclusivament en les vocals obertes i tancades. Seran paraules tretes de la teoria, que contindrà també excepcions.

- - - - - 

Repte en Kahoot per fer ja: 10 preguntes. (Els reptes es tanquen dies després de la publicació al blog)

- - - - - 


dilluns, 9 de maig del 2022

Repassem l'oració composta amb exercicis

En aquest darrer repàs de l'oració composta començarem repassant oralment alguns connectors per saber si som capaços de substituir-los per d'altres equivalents i, a més, haurem d'esmentar quin tipus d'oracions creen. Aquesta pràctica sol realitzar-se amb els connectors coordinants i subordinants adverbials. En posem dos exemples.

Escriu un sinònim de cada connector i digues quin tipus d'oració composta crea.

-Tanmateix:  això no obstant, si bé, però, etc. Crea una coordinada adversativa.

-Vist que: ja que, perquè, com que, etc. Crea una subordinada adverbial causal.

I ara, passem a la pràctica amb aquests enllaços en què trobaràs prou exercicis autocorrectius:

  1. Full en pdf autocorrectiu amb 28 oracions compostes tretes d'exàmens de les PAU
  2. 7 exercicis autocorrectius de l'oració composta + nominalitzacions
  3. Text amb 12 oracions compostes en Formulari de Google
  4. 20 oracions compostes a classificar en Formulari de Google
  5. 50 oracions compostes en Formulari de Google

divendres, 6 de maig del 2022

Un Kahoot de fonètica amb 10 preguntesPosa't a prova. Són 10 preguntes de fonètica. Si les encertes totes, tens el punt, amb una errada, tens 0,75, amb dues, 0,5; amb 3, 0,25; amb 4 ja no puntues.

  1. REPTE ( si el contestes a casa)
  2. PER PROJECTAR