dijous, 22 de setembre del 2022

Seguim amb la fonètica

 Des d'aquesta setmana revisarem la fonètica, les tres preguntes que poden caure a l'examen: e/o tònica oberta o tancada; consonant sonora o sorda; elisió (emmudiment) de la e/a final o inicial de paraula, o no elisió.

Al dossier d'enguany, teoria i pràctica es troben a partir de la pàgina 99. També us podeu descarregar ací la fitxa completa de fonètica: Fitxa (clica per descarregar) i l'exercici de repàs (fitxa). La solució dels exercicis de la primera fitxa la podeu descarregar des d'ací (contestació), per tal d'autocorregir-vos.

A la barra lateral d'aquest blog trobareu més exercicis de repàs de la fonètica per exercitar-vos: Exercicis de repàs i solucions, i Kahoot, i aquesta entrada de blog: Repassa la fonètica (clica)

No deixeu d'estudiar la teoria dels primers fulls i contestar els tres restants durant la setmana final de setembre. Evidentment, tots els dubtes sorgits s'explicaran a classe en arribar el nou professor o professora. Bona feina!

diumenge, 18 de setembre del 2022

Últim curs de 2n Bat. "Tot és camí, des d'ara".

Sabeu que formeu part de l'última promoció amb currículum i proves PAU tal i com s'han desenrotllat aquests anys. Per fortuna, amb el nostre dossier, el complement de la Literatura que apareix en aquest blog i, finalment, amb alguns exercicis complementaris enllaçats, podem marcar la ruta a seguir per realitzar un aprenentatge tranquil i autònom dels continguts i les habilitats requerides per a superar el curs i arribar ben preparats a les proves de juny-2023 en la Universitat. 

En les primeres sessions de classe, a més de presentar aquest blog portafoli i els tipus de preguntes que poden caure a les proves, hem començat a practicar, ----que atrevits!--, amb el model d'examen de les PAU de juny passat. A més de repartir-lo a classe, us n'enllacem ací la prova i la clau de correcció per treballar-lo a l'aula. 

Us desitgem un bon curs, treball i constància. Ànims.

>>>Examen PAU de Valencià (juny 2022)

>>>Solucionari de la prova