dimarts, 1 d’octubre del 2019

Un bany de fonètica


Com sabeu, una de les preguntes fixes de l'examen de les PAU gira al voltant del reconeixement d'algunes particularitats fonètiques del valencià, principalment són: obertura o tancament de les vocals 'e' i 'o', sonoritat o ensordiment dels fonemes oclusius, fricatius i africats per fonosintaxi, elisions de vocals o sinalefa, etc. 

Font del quadre: AVL

Entre les pàgines 63 i 69 del dossier veurem les regles de les vocals obertes i els canvis fonètics i farem els exercicis per reconéixer i practicar la fonètica durant els dies que estem llegint La plaça del Diamant i que ens dediquem a fer-ne resums. En aquesta entrada incloem els quadres fonològics de les vocals i les consonants, per visualitzar-los d'un colp d'ull i poder entendre millor com funciona la prosòdia valenciana. Convé que memoritzeu tots dos quadres per caracteritzar els fonemes que revisarem.
- - - - - -
Amplia: a més dels apunts del dossier pots aprofundir en l'estàndard oral valencià amb el document de 14 pàgines elaborat per l'AVL, que és molt útil. Clica ACÍ per llegir-lo o descarregar-lo.
- - - - - -