Literatura

Proposta de contestacions a la majoria de les preguntes sobre cada autor/a i obra

[Per descarregar els documents següents és possible que necessiteu obrir el vostre compte de Google o crear-ne un si no en teniu.]

Context històric i cultural de l'escriptura de La plaça del Diamant:

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 


Preguntes de Literatura en les PAU de 2020-21 per obres


Preguntes sobre El verí del teatre

1. Preguntes 3.a. relatives a l'anàlisi del fragment de l'obra (contingut o forma) [80 mots: 1 punt al selectiu]

1.01 Quins referents o elements de la realitat trobem (persones, noms de lloc, esdeveniments, objectes) en aquest fragment? Tenen relació amb el marc espaciotemporal general de l'obra El verí del teatre?

1.02 Situa o ubica el contingut d'aquest fragment en l'argument de l'obra.

1.03 Quines característiques presenta el personatge (criat, marquès, Gabriel)? Evoluciona el personatge al llarg de l'obra?

1.04 Quina temàtica pròpia de l'obra es veu en aquest fragment? Quines altres temàtiques són característiques d'aquesta obra?

1.05 Analitza les característiques del tractament de l'acció en El verí del teatre. Segons el fragment triat, la pregunta podria relacionar-se amb el tractamentde l'espai de l'acció o amb el tractament del temps. Sobre l'espai de l'acció, es podria plantejar la quantitat d'espais, les seues característiques, el seu canvi o transformació al llarg de l'obra i els possibles punts d'entrada i eixida dels personatges. Sobre el temps de l'acció (localització temporal i durada), es podria plantejar en quina franja horària se situa l'acció i si la durada de l'acció és més o menys llarga (a partir de la consideració de si l'acció és lineal i completa o si presenta algun tipus de recurs, com ara alguna el·lipsi temporal).

1.06 Veiem un engany o un efecte sorpresa en aquest fragment d'El verí del teatre? Juguen un paper destacat aquests recursos en l'obra? Raona la resposta amb el comentari d'altres exemples d'enganys o d'efectes sorpresa presents en l'obra. 


2. Preguntes 3.b. relatives a la contextualització de l'obra [80 mots: 1 punt al selectiu]


2.01 En quin context històric i cultural se situa l'escriptura d'El verí del teatre?

2.02 Situa aquesta obra en la trajectòria de Sirera (etapes, blocs) i digues algunes característiques de l'etapa o bloc, o diferències respecte a altres etapes.

2.03 Quines característiques generals presenta el gènere teatral en el context de l'escriptura d'El verí del teatre?

2.04 Quins altres autors o autores de teatre destaquen en el context d'escriptura d'El verí del teatre (mínim 2)? Aporta algunes dades sobre l'escriptura d'aquests altres autors o autores (títols destacats, característiques).

2.05 Quines característiques presenta el teatre amb anterioritat al context d'escriptura d'El verí del teatre? Quines diferències trobem en el teatre entre aquests dos períodes?

2.06 Quins autors o autores destaquen en el teatre / la dramatúrgia amb anterioritat al context d'escriptura d'El verí del teatre (mínim 2)? Quines semblances, novetats o diferències presenta l'escriptura d'aquests altres autors o autores respecte a l'autor del fragment?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preguntes sobre els 10 poemes del  Llibre de Meravelles 

1. Preguntes 3.a. relatives a l'anàlisi del fragment de l'obra (contingut o forma) [80 mots: 1 punt al selectiu]

1.01 Quins referents o elements de la realitat trobem (persones, noms de lloc, esdeveniments, objectes) en aquest fragment? Tenen relació amb el marc espaciotemporal general del poemari Llibre de Meravelles.
1.02 Quina temàtica pròpia de l'obra es veu en aquest fragment? Quines altres temàtiques són característiques del Llibre de Meravelles?
1.03 Analitza la mètrica d’aquest fragment. És aquesta la mètrica dominant en Llibre de Meravelles? Hi ha altres formes mètriques en els poemes seleccionats d’aquest llibre? Raona la resposta.
1.04 Identifica una figura retòrica (metàfora, comparació, repetició, polisíndeton, etc.) que trobes en aquest fragment i explica què aporta al text. Quines altres figures retòriques són habituals en Llibre de Meravelles? Relaciona-les amb l’estil de Vicent Andrés Estellés.
1.05 En quin (sub)gènere, model o corrent situaries el poemari Llibre de Meravelles? Explica les característiques bàsiques del (sub)gènere, model o corrent basant-te en el fragment llegit.

2. Preguntes 3.b. relatives a la contextualització de l'obra [80 mots: 1 punt al selectiu]

2.01 En quin context històric i cultural se situa l'escriptura de Llibre de Meravelles?
2.02 Situa aquesta obra en la trajectòria d’Estellés (etapes, blocs) i digues algunes característiques de l'etapa o bloc, o diferències respecte a altres etapes.
2.03 Quines característiques generals presenta el gènere poètic en el context de l'escriptura de Llibre de Meravelles?
2.04 Quins altres autors o autores de poesia destaquen en el context d'escriptura de Llibre de Meravelles (mínim 2)? Aporta algunes dades sobre l'escriptura d'aquests altres autors o autores (títols destacats, característiques).
2.05 Quins altres models o corrents del mateix gènere trobem en el context de Llibre de Meravelles? Explica les seues diferències respecte al model o corrent en què s'inscriu l'obra Llibre de Meravelles.
2.06 Com evoluciona el gènere poètic amb posterioritat al context d'escriptura de Llibre de Meravelles? Quines característiques presenta?
2.07 Quins autors o autores destaquen en la poesia amb posterioritat al context d'escriptura de Llibre de Meravelles (mínim 2)? Quines semblances, novetats o diferències presenta l'escriptura d'aquests altres autors o autores respecte a l'autor del fragment?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Preguntes sobre les 8 entrades del  Diccionari per a ociosos

1. 3A: relatives a l'anàlisi del fragment (entrada del diccionari) quant al contingut, temàtica i forma

1.1 Identifica una de les idees que Fuster utilitza en aquest fragment respecte al tema de l'entrada. Quines altres idees introdueix Fuster en aquesta entrada? No es demana classificar els tipus d'arguments. Segons l'extensió de l'entrada es parla de 2 o 3 idees.

1.2 Digues una característica o recurs que presenta l'estil de Fuster en aquest fragment i explica la seua funció o finalitat. Quines altres característiques d'estil destaquen en Diccionari per a ociosos?

1.3 És aquest text un aforisme? Justifica la resposta.


2. 3B: relatives a la contextualització històrica, literària i biobibliogràfica de l'autor

2.1 En quin context històric i cultural se situa l'escriptura d'aquesta obra?

2.2 Situa aquesta obra en la trajectòria de l'autor (etapes o blocs) i digues algunes característiques de l'etapa o bloc (o diferències respecte a altres etapes o blocs).

2.3 Quines característiques generals presenta el gènere de l'assaig en el context d'escriptura del Diccionari per a ociosos?

2.4 Quins altres autors o autores d'assaig destaquen en el context d'escriptura de l'obra? Mínim dues persones autores aportant-ne títols i característiques bàsiques d'aquell(e)s o de les obres.

2.5 Com evoluciona el gènere de l'assaig amb posterioritat al context d'escriptura del Diccionari per a ociosos? Quines característiques presenta?

2.6 Quins autors o autores destaquen en el gènere de l'assaig amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra (mínim 2). Quines semblances, novetats, diferències presenta l'escriptura d'aquests altres autors o autores respecte a Joan Fuster.

(Preguntes a contestar entre novembre i desembre).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Preguntes sobre la novel·la La plaça del Diamant 

Les pàgines indicades al final de les preguntes orienten la vostra recerca en la introducció del llibre de Bromera. Evidentment cal ampliar la recerca amb nous documents en línia com ara els aportats a la nostra pàgina de Rodoreda (clica). La nota d'aquesta activitat publicada al portafoli és d'1,5 en l'avaluació.

1. Preguntes 3.a. relatives a l'anàlisi del fragment de l'obra (contingut o forma) [80 mots: 1 punt al selectiu]

1.01 Quins referents o elements de la realitat trobem (persones, noms de lloc, esdeveniments, objectes) en aquest fragment? Tenen relació amb el marc espaciotemporal general de l'obra (època, espais)? 
1.02 Situa o ubica el contingut d'aquest fragment en l'argument de l'obra. [A l'examen de Selectiu es triaran moments especialment significatius quant al desenvolupament o l'estructura de l'obra.] 
1.03 Quines característiques presenta el personatge X [Natàlia, Quimet, Rita -als fragments donats]? Evoluciona aquest personatge al llarg de l'obra?
1.04 Quina temàtica pròpia de l'obra es veu en aquest fragment? Quines altres temàtiques són característiques d'aquesta obra? 
1.05 Descriu les característiques de la veu narrativa en la novel·la llegida. Relaciona-les amb les que pugues trobar en aquest fragment. 
1.06 Identifica el símbol que apareix en aquest fragment i explica la funció dels símbols en la novel·la. Per a fer-ho, pots esmentar altres símbols de l'obra.
1.07 En quin (sub)gènere, model o corrent situaries l'obra llegida? Explica les característiques bàsiques del (sub)gènere, model o corrent basant-te en el fragment llegit. 

2. Preguntes 3.b. relatives a la contextualització de l'obra [80 mots: 1 punt al selectiu]

2.01 En quin context històric i cultural se situa l'escriptura d'aquesta obra? 
2.02 Situa aquesta obra en la trajectòria de l'autora (etapes, blocs) i digues algunes característiques de l'etapa o bloc, o diferències respecte a altres etapes. 
2.03 Quines característiques generals presenta el gènere narratiu en el context de l'escriptura de l'obra? 
2.04 Quins altres autors o autores de narrativa destaquen en el context d'escriptura de l'obra (mínim 2)? Aporta algunes dades sobre l'escriptura d'aquests altres autors o autores (títols destacats, característiques). 
2.05 Quins altres models o corrents del mateix gènere trobem en el context de l'obra? Explica les seues diferències respecte al model o corrent en què s'inscriu l'obra.
2.06 Com evoluciona el gènere narratiu amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra? Quines característiques presenta? 
2.07 Quins autors o autores destaquen en la narrativa amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra (mínim 2)? Quines semblances, novetats o diferències presenta l'escriptura d'aquests altres autors o autores respecte a l'autora del fragment? 
2.08 És destacada la presència d'autores en el context d'escriptura de La plaça del Diamant? I amb posterioritat? Esmenta i ubica temporalment altres autores (novel·listes, poetes, autores de teatre o assagistes) que destaquen en el període que va de la postguerra a l'actualitat [mínim 4 autores i dos gèneres].

- - - - -

16 comentaris:

 1. bona vesprada, Rodolf Sirera i El verí del teatre no està publicat pel moment . ho estarà?

  ResponElimina
  Respostes
  1. Es publicarà durant la 2a o 3a setmana d'abril.

   Elimina
  2. será posible que lo puedas publicar antes? por cierto, me has ayudado mucho muchas gracias por subirlo, tenía muchas dudas y tú me la has resuelto.

   Elimina
 2. No sabes lo que me has ayudado con esto como estudiante de 2 de Bat en c.valenciana con toda esta situación del covid muchas gracias !!!

  ResponElimina
 3. Es pujaran les respostes de totes les preguntes de Sirera? Si es aixi, quan? M'has ajudat molt com estudiant de 2 de Batxillerat. Moltes Gràcies

  ResponElimina
 4. Les respostes de Sirera es pujaran probablement al final de les vacances de Pasqua valencianes, és a dir, en dues setmanes. De moment, et recomane que et prepares bé les respostes dels autors anteriors. Salut.

  ResponElimina
 5. Bon dia.
  Aquest blog és molt interessant i pràctic , agrairíem que pujareu les respostes de Rodolf Sirera de "El verí del teatre" el més prompte possible per poder seguir estudiant i preparar-nos en temps de Covid-19 per a la PAU.
  Moltes gràcies per ajudar els alumnes.

  ResponElimina
 6. Hola, moltes moltes gràcies.
  Sóc estudiant de la provincia de Valencià i açò és basicament el que buscavaa per poder estudiar per a les PAU.

  ResponElimina
 7. M'has ajudat una barbaritat! moltes gracies :)

  ResponElimina
 8. quan vas a pujar el respostes del verí del teatre??

  ResponElimina
 9. Hola! No em deixa accedir a les respostes del verí? les pots ficar publiques?

  ResponElimina
 10. Estic súper agraït. Moltíssimes gràcies.

  ResponElimina
 11. Hola Antoni, en relació amb el tema de lo nova optativitat, què remcomaneu vosaltres als alumnes tenint en compte que a l'assignatura de valencià hi ha 4 autors? Creieu que seria una bona opció deixar la literatura (tenint en compte que hi ha molta teoría) i centrar-se en la producción dels dos textos (expositiu i argumentatiu)?I en cas d'agafar literatura, quins dos autors creieu que podrien eixir des del vostre punt de vista? Espere que em pugau respondre i gràcies pel contingut que ens proporciona aquest blog. Salutacions

  ResponElimina
 12. Increíble!!!! Mil gracias por tu generosidad!!!

  ResponElimina

Deixa ací la teua aportació. Signa amb el teu nom.