Patrons discursius

Practica els patrons discursius

Anomenem patrons discursius les diferents maneres d’estructurar un escrit o una exposició oral segons a què fem referència: a la realitat que percebem, a les coses que passen o que ens passen, a la justificació de les nostres conviccions, a la voluntat de transformar el nostre entorn, o als nostres propis sentiments.
En aquests itineraris, trobaràs, doncs, els patrons següents: descriptiu, narratiu, argumentatiu, directiu i expressiu.
A l’hora de dur a terme una comunicació parlada o escrita, amb freqüència ens fem preguntes com aquestes: Com es fa per descriure un objecte amb precisió? Com puc manifestar que estic molt disgustat? Com puc fer més interessant una narració? Quines formes hi ha de donar instruccions?
Aquests itineraris t’ajudaran a millorar l’expressió practicant maneres de descriure persones i coses; seleccionant formes diferents de narrar fets i històries; estudiant maneres d’argumentar i d’explicar les pròpies opinions; veient com podem exhortar, manar, o recomanar una actuació, i coneixent i aplicant recursos per expressar sentiments i estats d’ànim.

  1. La narració
  2. La descripció. El retrat
  3. Argumentació i persuasió 
  4. L'expressivitat
  5. Gèneres textuals varis

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa ací la teua aportació. Signa amb el teu nom.