dijous, 31 de març del 2022

Possibles preguntes sobre la variació lingüística

Aquests dies hem revisat la variació diatòpica o dialectal i la variació diafàsica o registres, presents totes dues en el llenguatge. Al dossier podeu trobar-ne alguns esquemes per repassar.
  • Dialectes: p. 14, 71 i 72
  • Registres: p. 14
PRÀCTICA:
Llig aquest text i contesta les dues preguntes sobre la variació lingüística:
  1. Identifica el registre lingüístic (formal/informal) en què està escrit el text i especifica almenys dos trets característics d'aquest registre presents al text. [0,5 punts: 0,25 pel registre; 0,125 per tret explicat i exemplificat]
  2. Identifica la varietat diatòpica en què està escrit el text i especifica'n almenys dues característiques de la varietat amb exemples. [0,5 punts: 0,25 per la varietat diatòpica concretada; 0,125 per tret explicat i exemplificat amb un o dos mots extrets del text]

- - - - - - -
SOLUCIONARI  de l'activitat (CLICA)
- - - - - - -