dimecres, 7 d’octubre del 2020

Tasca de lectura de La plaça del Diamant

 


Mentre lliges la novel·la de Rodoreda has de fer el següent:

Seleccionar un fragment significatiu de la novel·la que tinga 150 paraules màxim (pot ser més curt). Extrau-lo de qualsevol capítol, no necessàriament dels primers.

Comenta'n per escrit els punts següents:

1.Situa o ubica el contingut d'aquest fragment en l'argument de l'obra. 

2.Quins referents o elements de la realitat hi trobem (persones, noms de lloc, esdeveniments, objectes) en aquest fragment? 

3.Quina temàtica pròpia de l'obra es veu en aquest fragment? 

4.Identifica el símbol que apareix, si n'hi ha al teu fragment, i explica la funció que fa en la novel·la. 

Aquesta activitat la publicaràs al blog portafoli abans d'acabar octubre.  Contindrà el text seleccionat de la novel·la, que caldrà reproduir (150 paraules màxim), i tot seguit les tres o quatre respostes a les preguntes, amb una extensió total de 150-200 paraules. De moment, redacta a mà o en Drive el treball de comentari proposat.