diumenge, 15 de desembre del 2019

La biografia lingüística


Per a aquestes vacances us proposem dues tasques: la primera, revisar tots els comentaris del Diccionari per a ociosos i les 6 preguntes que us donem completades al voltant de l'obra i el context, ja que en tornar del Nadal escriurem un text "assagístic" a imitació de les entrades del Diccionari de Fuster; la segona, elaborar per escrit i publicar al blog portafoli la vostra biografia lingüística  ―una part del portafoli europeu de les llengües―  seguint el guió inclòs més avall. En lloc de realitzar l'escrit, podeu enregistrar-vos en vídeo amb el mòbil  ―pantalla horitzontal―  com als models que incrustem. Us recomanem de llegir i veure aquests exemples per tal d'inspirar-vos-hi. El treball el podreu penjar fins al 6 de gener al vostre portafoli.

Guió bàsic de la biografia lingüística:
  • - Quines llengües parles/llegeixes/entens? 
  • - Per a què les utilitzes? 
  • - Com i quan les vas aprendre? 
  • - En tens el mateix coneixement de totes? 
  • - Amb quina et sents més a gust? 
  • - Tens alguna anècdota o record relacionat amb alguna d'aquestes llengües? Conta-la.
Evidentement la vostra creativitat ordenarà, modificarà o ampliarà aquest guió d'altres maneres. Si us sembla, també podeu introduir algun concepte sociolingüístic dels revisats a classe, sense abusar-ne. Per acabar, llegiu algunes biografies enllaçades (cliqueu), i escolteu el vídeo i els àudios incrustats de dues companyes de classe i el professor. 

Passeu unes bones festes!


- - - -

dijous, 7 de novembre del 2019

Més fonètica per practicar


Abans d'examinar-vos, o bé per preparar la prova de selectiu en qualsevol moment, podeu practicar l'exercici de fonètica amb aquest extens qüestionari de preguntes a l'estil de les PAU.

dimarts, 1 d’octubre del 2019

Un bany de fonètica


Com sabeu, una de les preguntes fixes de l'examen de les PAU gira al voltant del reconeixement d'algunes particularitats fonètiques del valencià, principalment són: obertura o tancament de les vocals 'e' i 'o', sonoritat o ensordiment dels fonemes oclusius, fricatius i africats per fonosintaxi, elisions de vocals o sinalefa, etc. 

Font del quadre: AVL

Entre les pàgines 63 i 69 del dossier veurem les regles de les vocals obertes i els canvis fonètics i farem els exercicis per reconéixer i practicar la fonètica durant els dies que estem llegint La plaça del Diamant i que ens dediquem a fer-ne resums. En aquesta entrada incloem els quadres fonològics de les vocals i les consonants, per visualitzar-los d'un colp d'ull i poder entendre millor com funciona la prosòdia valenciana. Convé que memoritzeu tots dos quadres per caracteritzar els fonemes que revisarem.
- - - - - -
Amplia: a més dels apunts del dossier pots aprofundir en l'estàndard oral valencià amb el document de 14 pàgines elaborat per l'AVL, que és molt útil. Clica ACÍ per llegir-lo o descarregar-lo.
- - - - - -

dilluns, 23 de setembre del 2019

Comentari: cpt. XXII de La plaça del Diamant


La Plaça del Diamant. Un  model de comentari del capítol XXII

El fragment extret del capítol XXII pertany a La plaça del Diamant, publicada en 1962 i segurament la novel·la més coneguda, traduïda i reeixida de Mercè Rodoreda. Amb aquesta obra, com en algunes altres seues, Rodoreda s’allunya de la novel·la realista del segle XIX i pren com a referència l’obra d’escriptors clau del segle XX com Virginia Woolf, James Joyce o Marcel Proust, entre d’altres. Aquesta novel·la s’inclou en l’anomenada narrativa psicològica, caracteritzada pel protagonisme femení i la recerca de la identitat pròpia, la transformació dels personatges amb el pas del temps, l’ús del monòleg autobiogràfic i el simbolisme. L’obra es divideix en quaranta-nou capítols d’extensió desigual, i aquest fragment pertany a l’inici del capítol vint-i-dos, és a dir, cap a la meitat de l’obra.

El text es classifica dins de l’àmbit literari, propi de les obres de creació, i cal encabir-lo dins del gènere de la narrativa, un discurs de ficció que consisteix a contar una successió de fets organitzats i encadenats amb un ordre determinat. Aquests fets, els ocorren a una sèrie de personatges que se situen dins un marc espacial i temporal. La tipologia textual predominant és, consegüentment, la narració, sense oblidar alguna breu seqüència conversacional, sempre interpretada per la veu de la narradora.
El tema del fragment és l’angoixa de Colometa per l’omnipresència invasiva dels coloms en la seua vida.
Podem resumir el fragment dient que la protagonista Natàlia-Colometa explica el seu ofec perquè els coloms condicionen absolutament i permanentment la seua vida. Els coloms, l’element simbòlic més important de La plaça del Diamant, representen en aquest fragment, de manera destacada, la vida resclosa de la protagonista, que se sent engabiada com ells. S’havien introduït tant en la seua vida que els veia i els escoltava quan no hi eren, i fins i tot la seua olor la impregnava, o així ho percebia ella. I tot plegat li provocava un cansament immens, ja que «la seua casa que havia estat un cel se li havia tornat un desori».
El personatge principal del fragment, com de tota l’obra, és Natàlia, ja convertida en Colometa perquè és així com la volgué rebatejar el seu marit Quimet, que amb el seu comportament masclista i gandul («em deia que li feia mal la cama») deixa tota la faena de la casa i de fora de la casa a la seua esposa. La transformació negativa de Natàlia s’ha produït pel control exercit pel marit i per la submissió del personatge femení al món dels homes: «no em podia queixar a ningú, que el meu mal era un mal per mi sola». També trobem referències a altres personatges secundaris, el Cintet, un dels amics de Quimet, que finalment morirà, com ell, durant la guerra; i la senyora de la casa on Natàlia anava a fer faenes a qui no podia contar-li les desgràcies i les misèries de la seua vida.

L’espai on se situa l’acció és divers: el pis de Natàlia, conquistat pels coloms, el carrer, on també sentia la presència angoixant de les aus, la casa dels senyors on anava a netejar, on no podia concentrar-se tampoc i on no podia explicar allò que sentia per la seua vida submisa i desequilibrada.
El temps en què s’enquadra l’acció és immediatament anterior a l’esclat de la Guerra Civil, que truncarà definitivament l’existència de tota la família, amb l’anada de Quimet al front, les dificultats econòmiques fruit de la pèrdua de la faena de Natàlia i la misèria que envairà tota la ciutat. Tot i això, també suposarà l’alliberament de la protagonista i la recuperació de la identitat pròpia per la mort del seu marit.
Aquest fragment està organitzat en dos paràgrafs i podem considerar que té una estructura formada per tres parts diferenciades per aspectes formals i de contingut que ens ajudaran a explicar-lo millor.

-El primer paràgraf, podem considerar-lo el plantejament. Els coloms han pres tot el protagonisme en la vida de Natàlia, definitivament convertida en Colometa. Ni la seua faena fora de casa aconsegueix distraure-la.
-El desenvolupament ocupa des de l’inici del segon paràgraf fins a «tenia el nas ple de pudor de febre de colomí». Ve marcat per l’anàfora que encapçala les oracions que s’inclouen en aquesta part: «No podia dir-li...». Natàlia es refereix al fet que no podia contar-li a la senyora de la casa on treballava tots els patiments que li ocasionaven els coloms, tota la faena que suposaven, juntament amb els fills i amb un marit que se’n desentenia completament. El cansament la domina, «estava tan cansada que no tenia ni esma, quan calia, de dir no». La seua voluntat i el seu caràcter han quedat anorreats pels desitjos i pels interessos del seu marit.
-Les últimes oracions del fragment operen com a conclusió. L’alienació de Natàlia és tan profunda que sent contínuament que tota ella fa pudor de colom i no se’n desenganxa.

Menció especial mereix el tipus de narrador usat per Rodoreda en aquest fragment i en la resta de la novel·la, el monòleg autobiogràfic, que sovint s’acosta a l’anomenat monòleg interior. Natàlia ens conta la seua vida com una confessió íntima, en la qual es despulla psicològicament: «Em semblava que tota jo, cabells, pell i vestit, feia pudor de colom». Òbviament utilitza la primera persona i explica els fets en ordre cronològic. Aquesta tècnica narrativa fa que llegim com si estiguérem escoltant, com si Natàlia ens diguera, sobre la marxa, allò que li passa i allò que sent per les coses que li estan passant: «Quan no em veia ningú m’olorava els braços...». En aquest text, com en tota la novel·la, els pensaments de Natàlia i els diàlegs, reals o possibles, se’ns mostren de manera pura, sense filtres ni marques, com ara «vaig pensar».

El simbolisme, característic de tota l’obra de Rodoreda, i de la novel·la psicològica en general, impregna tot aquest fragment. Els coloms, representació del domini de Quimet sobre Natàlia, vertebren tot el text i funcionen com a metàfora de la psicologia dels personatges. Natàlia esdevé definitivament «la noia dels coloms». No recuperarà la seua pròpia identitat i també el seu nom fins que Quimet no muira i ella allibere els coloms alhora que s’allibera ella mateixa.

Rodoreda ens mostra en aquest fragment una dona desesperada, aclaparada, que viu en un món dominat i controlat pel seu marit, sense ser capaç, encara, de desfer-se del patiment que li suposa aquesta manera de viure. L’evolució posterior dels esdeveniments, i amb ells del personatge central de Natàlia, ens mostrarà que també serà capaç de superar les seues pors i d’adaptar-se a un món que canviarà la seua forma de vida i la seua percepció de la realitat que l’envolta. El relat de la vida de Natàlia-Colometa esdevindrà així una crònica atípica d’un temps convuls històricament i social, i alhora es convertirà en una de les novel·les més importants de la literatura escrita en la nostra llengua i també, per què no dir-ho, de tota la literatura universal.

dimecres, 18 de setembre del 2019

Exercicis amb pronoms febles a l'estil de les PAU


Més avall tens models de pregunta sobre els pronoms febles que es plantegen a l'examen de les PAU. Són preguntes que valen 1 punt (0,25) per pronom-oració. Equivocar-se no descompta. Els examinadors alternen aquesta pregunta de l'examen amb una de diferent basada en el reconeixement dels diferents tipus d'oracions compostes, que té el mateix valor.

Funcions sintàctiques dels pronoms febles: subjecte (S), complement directe (CD), complement indirecte (CI), complement circumstancial (CC), complement de règim verbal (CRV), atribut (Atr), predicatiu (CPred), complement del nom (CN). 


2016_juny_A
Indica a quin element del text fan referència els pronoms febles subratllats i quina funció sintàctica realitzen. [1 punt]
1. Ara arribe a comprendre que, quasi sense adonar-me’n, com qui es menja una tallada de meló de tot l’any, he fet aqueix pas
2. Per això mateix –bé que ho note– comence a tenir una certa perspectiva en els meus records
3. Els pegava –a les evocacions– una i altra vegada voltes i més voltes
4. El vaixell de l’adolescència m’havia deixat al port de la joventut, i jo el veia com s’allunyava tot ebri

2016_juny_B
Torna a escriure les frases del text següents substituint els elements subratllats en cadascuna pel pronom feble adequat. [1 punt]
1. hi ha una altra dicotomia
2. [...] afecta de manera directa i vital la llengua
3. els processos que ja s’estan donant a l’Àfrica
4. Renunciar a les llengües africanes [...] implica deixar com a únic passat recuperable el període colonial

2016_juliol_B
Torna a escriure les frases següents substituint els elements subratllats en cadascuna pel pronom feble adequat. [1 punt]
1. per què hi ha tanta diversitat lingüística [...]?
2. Els imperialismes lingüístics i culturals [...] intenten convèncer-nos [...]
3. les llengües possibiliten que un individu s’integri en una comunitat
4. les comunitats més petites haurien de renunciar a la seva llengua

2018_juliol_A
Torna a escriure les frases del text següents substituint els elements subratllats en cadascuna pel pronom feble adequat. [1 punt]
1. em preguntava què feia la nina
2. és de cel·luloide
3. treballaven amb el doctor
4. li hauran de fer transfusions

2019_juny_A
Torna a escriure les frases del text següents substituint els elements subratllats en cadascuna pel pronom feble adequat. Indica’n també la funció sintàctica. [1 punt]
1. agafa un full de paper blanc
2. Col·loca el munt de fulls corregits a la dreta
3. per convertir-se en un conte perfecte del tot
4. impedeix que sigui perfecte del tot

2019_juliol_B
Indica quina funció sintàctica realitzen els pronoms subratllats. [1 punt]
1. per haver-los perdut
2. No ens cal renunciar a una
3. per adquirir-ne una altra

El complement predicatiu (CPred)

Amplia la imatge per llegir les particularitats del complement predicatiu i l'ús dels dos pronoms que poden substituir-lo.

FONT: Nou d'ací i d'allà. Curs superior de Valencià, C2. Joan Campos i Josep Palomero

dimarts, 17 de setembre del 2019

Taula de combinació binària dels pronoms febles

Revisa la combinació de dos pronoms febles clicant en la imatge per ampliar-la, i, si vols, descarrega't i imprimeix-te la taula.

Els números de cada casella indiquen sempre el següent:
1.Combinació darrere del verb acabat en consonant o diftong
2.Combinació darrere del verb acabat en vocal
3.Combinació davant del verb començat per consonant
4.Combinació davant del verb començat per vocal


- - - - - - - - - - - - -
FONT de la taula (clica)
- - - - - - - - - - - - -

dimecres, 20 de febrer del 2019

Cinc cèntims sobre Plagi, l'obra de divendres

Plagi, de Rodolf Sirera, al teatre El Micalet
Antoni de la Torre 

El programa de mà de Plagi es pregunta si l’obra de Sirera és un thriller, una comèdia negra, una reflexió sobre el poder dels homes sobre les dones o un joc per a l’espectador.

Rodolf Sirera ens té acostumats a mostrar en diversos plans el joc dramàtic: ficció, somnis, ironia i realitat es confonen en les històries que ens relaten els seus personatges. En veure Plagi asseguts a la butaca ens preguntem si és veritat allò que ens diuen, si és una deformació de l’ego protagonista, un somni, o és una autorreflexió més sobre el procés de creació d’una obra. Podríem veure Plagi com una lluita personal per les idees i l’engany que suposa la creació literària: “la base és la idea”, li recorda a l’autor la xica, font d’inspiració anul·lada, que tracta de fer-se un lloc en les Belles Lletres. El món ficcionat per Sirera, ben interpretat per Diego Braguinsky i Sílvia Valero, amb un llenguatge esplèndid, no és lluny de la realitat, encara que a molts espectadors els podria semblar distanciat de la seua vida.

Quan vegeu l’obra, imagineu una caixa xinesa amb tres històries guardades l’una dins de l’altra, i dos somnis gèlids més a dintre. Per a donar tot el sentit a la representació ens hem d’esperar al final, però abans hem d’estar atents als esguits dels temes que van sorgint en el diàleg entre l’escriptor i la dona, a la qual haurem d’assignar també un rol en aquesta història que la Història no li ha donat.

Si manteniu l’atenció durant 70 minuts, de segur que en traieu conclusions de profit i alguna pregunta a fer als actors i l’actriu protagonistes durant el debat posterior.'Plagi' de Rodolf Sirera: un text redó, una interpretació brillant

Francesc J. López

Què ocorre quan un escriptor ha perdut la imaginació, el poder de crear noves obres? Què passa quan una lectora reconeix en un text les seues pròpies idees? Plagi és una excel·lent obra de Rodolf Sirera amb un sentit de l'humor molt particular que ens obliga a reflexionar sobre el pocés de creació teatral. Plagi és un thriller, dirigit encertadament per Rebeca Valls i Edison Valls, que conté un joc teatral enginyós, a l'estil de El verí del teatre, amb veritats i enganys que obliguen els espectadors a reflexionar sobre els diferents detalls que conté la trama.

L'obra s'èstrenà ahir al Teatre Micalet de València amb èxit de públic i una interpretació brillant de Diego Braguinsky i de Sílvia Valero; amb un decorat (Edison Valls) i una il·luminació (Mundi Gómez) senzilles però efectistes perquè l'espectador es quede atrapat en la trama com a conseqüència de la paraula i dels efectes sonors i la música (Víctor Lucas) que potencien el relat.

Plagi està en la línia del bon teatre a què ens acostuma el Micalet i la seua visió no us decebrà.