dimarts, 21 de setembre del 2021

Primeres activitats del curs: la fonètica

 Després de la prova inicial i mentre esperem l'arribada del dossier enquadernat (consultable ja en pdf des d'aquest blog), encetarem els primers continguts del comentari de text amb el tema de la fonètica.

Com vos he comentat, la pregunta de la prova PAU val un punt, es formula amb quatre mots o sintagmes per a decidir si un mot conté vocals (e,o) tòniques obertes o tancades, si una consonant es realitza sorda o sonora i, finalment, si en la unió de dues paraules una vocal s'elideix o no s'elideix. Vegeu-ne l'exemple:


Les pròximes sessions revisarem les regles de pronúncia de la e/o obertes, el quadre dels sons consonàntics i els casos de sonorització de consonants i d'emmudiment de vocals inicials o finals. Tot està en aquest pdf de set pàgines amb teoria i exercicis que podeu descarregar-vos per treballar-lo (FONÈTICA). A més, si després de fer els exercicis voleu autocorregir-vos, us enllacem amb el pdf de les (SOLUCIONS). 

Quadre dels sons consonàntics valencians