dissabte, 28 de maig del 2022

Repassa la fonètica amb un nou exercici

 En aquest enllaç a Formularis de Google tens un exercici de fonètica nou per posar-te a prova, Les 35 paraules s'extrauen de dos textos coneguts. En acabar-lo i enviar-lo comprovaràs encerts i errades que t'ajudaran a repassar.

Aviat trobaràs ací un nou qüestionari basat exclusivament en les vocals obertes i tancades. Seran paraules tretes de la teoria, que contindrà també excepcions.

- - - - - 

Repte en Kahoot per fer ja: 10 preguntes. (Els reptes es tanquen dies després de la publicació al blog)

- - - - - 


dilluns, 9 de maig del 2022

Repassem l'oració composta amb exercicis

En aquest darrer repàs de l'oració composta començarem repassant oralment alguns connectors per saber si som capaços de substituir-los per d'altres equivalents i, a més, haurem d'esmentar quin tipus d'oracions creen. Aquesta pràctica sol realitzar-se amb els connectors coordinants i subordinants adverbials. En posem dos exemples.

Escriu un sinònim de cada connector i digues quin tipus d'oració composta crea.

-Tanmateix:  això no obstant, si bé, però, etc. Crea una coordinada adversativa.

-Vist que: ja que, perquè, com que, etc. Crea una subordinada adverbial causal.

I ara, passem a la pràctica amb aquests enllaços en què trobaràs prou exercicis autocorrectius:

  1. Full en pdf autocorrectiu amb 28 oracions compostes tretes d'exàmens de les PAU
  2. 7 exercicis autocorrectius de l'oració composta + nominalitzacions
  3. Text amb 12 oracions compostes en Formulari de Google
  4. 20 oracions compostes a classificar en Formulari de Google
  5. 50 oracions compostes en Formulari de Google

divendres, 6 de maig del 2022

Un Kahoot de fonètica amb 10 preguntesPosa't a prova. Són 10 preguntes de fonètica. Si les encertes totes, tens el punt, amb una errada, tens 0,75, amb dues, 0,5; amb 3, 0,25; amb 4 ja no puntues.

  1. REPTE ( si el contestes a casa)
  2. PER PROJECTAR