dimecres, 18 de setembre del 2019

Exercicis amb pronoms febles a l'estil de les PAU


Més avall tens models de pregunta sobre els pronoms febles que es plantegen a l'examen de les PAU. Són preguntes que valen 1 punt (0,25) per pronom-oració. Equivocar-se no descompta. Els examinadors alternen aquesta pregunta de l'examen amb una de diferent basada en el reconeixement dels diferents tipus d'oracions compostes, que té el mateix valor.

Funcions sintàctiques dels pronoms febles: subjecte (S), complement directe (CD), complement indirecte (CI), complement circumstancial (CC), complement de règim verbal (CRV), atribut (Atr), predicatiu (CPred), complement del nom (CN). 


2016_juny_A
Indica a quin element del text fan referència els pronoms febles subratllats i quina funció sintàctica realitzen. [1 punt]
1. Ara arribe a comprendre que, quasi sense adonar-me’n, com qui es menja una tallada de meló de tot l’any, he fet aqueix pas
2. Per això mateix –bé que ho note– comence a tenir una certa perspectiva en els meus records
3. Els pegava –a les evocacions– una i altra vegada voltes i més voltes
4. El vaixell de l’adolescència m’havia deixat al port de la joventut, i jo el veia com s’allunyava tot ebri

2016_juny_B
Torna a escriure les frases del text següents substituint els elements subratllats en cadascuna pel pronom feble adequat. [1 punt]
1. hi ha una altra dicotomia
2. [...] afecta de manera directa i vital la llengua
3. els processos que ja s’estan donant a l’Àfrica
4. Renunciar a les llengües africanes [...] implica deixar com a únic passat recuperable el període colonial

2016_juliol_B
Torna a escriure les frases següents substituint els elements subratllats en cadascuna pel pronom feble adequat. [1 punt]
1. per què hi ha tanta diversitat lingüística [...]?
2. Els imperialismes lingüístics i culturals [...] intenten convèncer-nos [...]
3. les llengües possibiliten que un individu s’integri en una comunitat
4. les comunitats més petites haurien de renunciar a la seva llengua

2018_juliol_A
Torna a escriure les frases del text següents substituint els elements subratllats en cadascuna pel pronom feble adequat. [1 punt]
1. em preguntava què feia la nina
2. és de cel·luloide
3. treballaven amb el doctor
4. li hauran de fer transfusions

2019_juny_A
Torna a escriure les frases del text següents substituint els elements subratllats en cadascuna pel pronom feble adequat. Indica’n també la funció sintàctica. [1 punt]
1. agafa un full de paper blanc
2. Col·loca el munt de fulls corregits a la dreta
3. per convertir-se en un conte perfecte del tot
4. impedeix que sigui perfecte del tot

2019_juliol_B
Indica quina funció sintàctica realitzen els pronoms subratllats. [1 punt]
1. per haver-los perdut
2. No ens cal renunciar a una
3. per adquirir-ne una altra

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa ací la teua aportació. Signa amb el teu nom.