dimarts, 20 d’abril del 2021

Repassem l'oració composta

 Reprenem els exercicis de l'oració composta elaborats en formularis de Google per tal de revisar el grau de reconeixement que cadascú té de les oracions coordinades, les subordinades substantives, adjectives i adverbials. El curs passat les vam treballar amb formularis autocorrectius en línia i ara deixem novament aquells enllaços amb un de nou per dedicar una hora al repàs. 

Contesteu-los i pregunteu dubtes mentre els empleneu. Hi quedarà registre de la vostra participació. En acabar cada qüestionari, rebreu feed-back d'errades i puntuació obtinguda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Et pots descarregar en pdf tres esquemes de les oracions compostes. Tingues en compte que la classificació separada de les subordinades causatives i adverbials, nosaltres l'hem vista unida en adverbials i en són 9 tipus: la consecutiva intensa i la consecutiva formen part del mateix tipus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -