dijous, 17 de febrer del 2022

Alteracions de les referències temporals d'un fragment

Temps absoluts = temps díctics;   Temps relatius = temps (ana)fòrics

_______________________________________________

Així és planteja una possible pregunta a l'examen PAU del bloc n. 2 d'anàlisi lingüística: "Qüestions sobre l’ús dels temps verbals; alteració de les referències temporals d’un fragment (ex.: de present a passat, de passat a present)." Es tractaria de traslladar en temps passat un fragment narratiu que està en present o al contrari. L'altra possibilitat seria transformar en estil indirecte un fragment dialogat o viceversa? Per si les mosques, ens hem d'exercitar en les dues variacions. 

La transformació d'estils directe-indirecte és una pràctica que es realitza de fa molt en l'aprenentatge de les llengües estrangeres. Requereix una competència lingüística que, segons el nostre nivell, serà fàcil o un poquet complicada de fer. A més, implica vigilar els canvis de la dixi de persona temps i lloc. En dues o tres sessions hauríem de practicar amb fragments aquestes "alteracions" i prendre consciència dels valors assignats a cada temps verbal, així com els canvis dels díctics per expressions (ana)fòriques.

A classe ja hem començat a treballar aquesta competència amb els materials que pengem més avall. Anirem fent.

  1. Tres activitats d'estil directe a indirecte
  2. Tres activitats d'estil directe a indirecte [Solucions]
  3. Teoria de la transformació d'estil directe a indirecte. Activitats amb els temps verbals.
  4. Teoria de la transformació d'estil directe a indirecte. Activitats amb els temps verbals.[Solucions]
  5. Pràctica dels canvis temporals del relat i del discurs indirecte [amb solucions]
  6. "Notes per a una estilística dels temps verbals", Article de M. Pérez Saldanya, 2000

dilluns, 14 de febrer del 2022

Activitats recomanades del IV Webcongrés


Informació de l’activitat  #13diesenvalencia22

Un treball de camp

Es planteja com a activitat complementària per connectar la realitat fora de l’aula amb els continguts bàsics de sociolingüística del curs. Es fa un èmfasi especial en la descripció de la manera com els parlants integrem models de comportament i en les actituds  en les diverses situacions de contacte lingüístic. L’experiència vol explorar també les situacions de bilingüisme simètric i eixir al carrer per comprovar, d’una banda, si existeix i, de l’altra, si realment és cert que la legislació en aquest camp té algun efecte en els comportaments socials.

Punt de partida: una situació real

Un dia em van telefonar d’una operadora. El telefonista em va parlar en castellà i jo li vaig respondre en valencià. Em va demanar que li parlara en castellà i li vaig dir que no, que era ell qui trucava. «A València hi ha bilingüisme», em va dir. «Sí, per a tothom», li vaig respondre”. [Entrevista a Carme Junyent enllaçada al periòdic, clica. Si la vols descarregar en pdf, clica ací].

Fase 0: Escalfem!

a) Lectura i presentació del material de suport: Dossier en pdf «Què faig si», [descarrega'l des d'ací].

Fase 1 (7-13 dies): Eixim al carrer!

b) L’estudiant usa el valencià/català com a llengua preferent al llarg de tot el dia en tots els àmbits. En aquest punt podem introduir matisos com l’ús en l’àmbit familiar, si ho considerem oportú.

c) Pren nota de les experiències i les cataloga des del punt de vista de la sociolingüística (reaccions de suport o de rebuig par part de l’entorn, observació d’actituds i prejudicis propis i d’altres, satisfaccions…)

d) Durant l’activitat descriu breument les situacions a Twitter amb les etiquetes: #13DiesEnValencià22  #ValenciàEnPositiu #IESFFIG. Usa almenys la primera i la de l'insti.

e) La lectura de llibre Gaudir de la llengua, de Karmelo Ayesta (Onada Edicions, 2015) ajuda els estudiants a familiaritzar-se amb possibles situacions i els dota d’un marc de reflexió per a l'informe posterior.

Fase 2 (7 dies): Reflexionem!

f) Els participants redacten un informe detallat de l'experiència amb valoració i conclusions. Podeu combinar o optar entre el relat en primera persona o per l'anàlisi acadèmica a partir dels conceptes de sociolingüística treballats a l'aula. El treball, no molt extens, el lliurareu al professor en word o pdf amb el nom, cognom i grup el 13 de març, diumenge, com a data límit.

Fase 3

g) En passar Falles, l'alumnat pot exposar breument a l'aula les conclusions a què ha arribat amb el seu informe i la valoració de l'experiència.

Aquesta activitat, si es completa del tot, valdrà fins un punt extra en la nota de la 3a avaluació.

- - - - - - - -

Altres activitats recomanades (fins 0,5 extra) [completa informació clicant a l'enllaç del WebCongrés]

-Tema d’estudi: preparació d’un historial idiomàtic particular (Linguistic Footprint). Busca el terme a Internet clicant a l'enllaç i guia el teu treball amb les idees que s'hi aporten.

-Catalan's got talent: l’apartat lúdic cerca fomentar la participació d’una forma més creativa. “Catalan’s Got Talent” oferirà un fòrum per a la contribució dinàmica de treballs creatius que tu o vosaltres en petit grup podeu realitzar com ara aquests:

  • recitals de poemes, cançons, etc.
  • actuacions, improvisacions dramàtiques sobre temes i textos relacionats
  • concurs de ‘rap’ i similar
-El català/valencià al teu centre. Informe de l'ús de la llengua en els diferents àmbits: docent, administratiu i ambiental, oral i escrit. Elabora conclusions.

-Veure almenys tres vídeos del Webinari i "xarrar" per mail amb els profes. Caldrà fer-ne un informe breu de l'activitat amb conclusions sobre els aprenentatges.