dimecres, 19 de gener de 2022

Pràctica de comentari de dos fragments: Fuster i Estellés


Avui hem comentat a classe els tipus de preguntes que es poden fer sobre Fuster i Estellés a l'examen de Literatura pròxim. Serà semblant al model que es proposa als darrers exàmens de les PAU: dos fragments curts de textos de dos autors, en el nostre cas, l'un d'Estellés (un grapat de versos) i l'altre de Fuster (unes poques línies). Sobre cadascun d'aquests hi haurà dues preguntes: la primera es basarà en un breu comentari del fragment sobre algun dels punts que de seguida enumerem, i l'altra serà una pregunta de contextualització de l'obra de cada autor, les famoses preguntes "teòriques". Per tant, se us dona la possibilitat de triar-ne dues de les quatre. Tria indistinta. Tot seguit desglose les preguntes concretes que es podria formular.

Quant al comentari del fragment, per a Estellés esperem aquestes preguntes possibles:
  1. Quins referents o elements de la realitat trobem en aquest fragment? (Persones, noms de lloc, objectes, esdeveniments). Tenen relació amb el marc espaciotemporal de l'obra?
  2. Quina temàtica pròpia de l'obra es veu en aquest fragment? Quines altres temàtiques són característiques del Llibre de meravelles?
  3. Analitza la mètrica del fragment donat. És aquesta la mètrica dominant al Llibre de meravelles? Hi ha altres formes mètriques en els deu poemes seleccionats? Raona la resposta.
  4. Identifica una figura retòrica en el fragment i explica què aporta al text. Quines altres figures retòriques són habituals al Llibre de meravelles? Relaciona-les amb l'estil d'Estellés. [Contestacions a les preguntes 2, 3 i 4 a l'inici del pdf, clica]
Quant al comentari del fragment, per a Fuster esperem aquestes preguntes:
  1. Identifica una de les idees que Fuster utilitza en aquest fragment respecte al tema de l'entrada. Quines altres idees introdueix l'autor en aquesta entrada (un total de tres)?
  2. Cita una característica o recurs que presenta l'estil de Fuster en el fragment donat i explica la seua funció o finalitat. Quines altres característiques d'estil destaquen en el Diccionari per a ociosos? [Contestacions a la pregunta 1 i 2 ACÍ, clica]
  3. És aquest text un aforisme? Justifica la resposta. (Contestació a la pregunta ACÍ, clica)
El segon bloc de preguntes es refereixen a la contextualització de l'autor i l'obra. Aquestes varien en nombre. Per a Estellés n'hi ha vuit (descarregables ací); per a Fuster n'hi ha sis (descarregables ací). La preparació d'aquestes preguntes requereix la lectura dels pdf enllaçats i el resum de tres o quatre informacions fonamentals en set o vuit línies de cada contestació. Després cal memoritzar-les. Si no arribeu a aquesta segona fase, almenys podreu triar les dues preguntes estrictes de comentaris dels fragments per a obtenir els dos punts en la secció de Literatura.

En la 2a part de la classe hem fet o intentat aquesta pràctica en què l'alumnant es pot autocorregir la resposta. Podeu descarregar-la per contestar-la a casa i poder-vos avaluar també, ja que conté la clau de respostes possibles.

 Clica ací: Pràctica de comentari 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa ací la teua aportació. Signa amb el teu nom.